USTAWIENIA

, Imieniny:

RPO WL 2014-2020

Gmina Wojciechów realizuje projekt:

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów.

Program operacyjny:

RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

RPLU.04.00.00. Energia przyjazna środowisku

Działanie:

RPLU.04.01.00. Wsparcie wykorzystania OZE

Cel operacji: Celem głownym jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wojciechów.

Nr umowy o przyznaniu pomocy: RPLU.04.01.00-06-0099/16-02 

Wartość ogółem: 2 212 534,20 

Wartość dofinasowania:1 840 065

W ramach projektu zainstalowano 171 instalacji solarnych oraz 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów.

 

 

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia