USTAWIENIA

, Imieniny:

Zapisz się
Akceptuję regulamin newslettera

Zaproszenia na sesje

Zdjęcie Artykułu

LIV sesja rady Gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 31-10-2018

Zapraszamy na LIV sesję Rady Gminy Wojciechów w kadencji 2014 – 2018 odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Wojciechów.
 4. Informacja Wójta Gminy Wojciechów z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy. .
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz kosztów finansowych XXIV Ogólnopolskich Warsztatów Kowalskich oraz XVII Ogólnopolskich Spotkania Kowali.
 7. Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z organizacji oraz kosztów finansowych Dożynek Parafialno-Gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 11. Przedstawienie sprawozdań poszczególnych Komisji stałych Rady Gminy z działalności w okresie kadencji 2014 – 2018. 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Marcin Mirosław
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski