USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności kulturalne i sportowe

OSP w Palikijach zakończyła realizację projektu

OSP w Palikijach zakończyła realizację projektu

Opublikowano dn. 01-10-2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Palikijach zakończyła realizację projektu "Remont, modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Palikije Pierwsze wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego".

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 W ramach zrealizowanej operacji zostały podjęte następujące działania:
1. Przeprowadzone zostały roboty remontowo – modernizacyjne oraz zakupione zostało wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Palikijach Pierwszych.

W ramach tego zadania wykonano zmianę pokrycia dachowego nad częścią budynku OSP, bezpośrednio nad świetlicą. W pomieszczeniu świetlicy zamontowany został aparat grzewczo – wentylacyjny, który zgodnie ze swoim przeznaczeniem pełni funkcję ogrzewania na czas organizowanych spotkań i przedsięwzięć. W celu zmniejszenia ubytków cieplnych w pomieszczeniu a także utrzymania odpowiedniej temperatury została wymieniona stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne (1 szt.) oraz drzwi wewnętrzne (2 szt.).

 Do świetlicy zakupione zostało następujące wyposażenie:

  • Stoły – 15 szt.
  • Krzesła – 105 szt.
  • Wieszaki – 2 szt.
  • Serwis obiadowy – 2 komplety

2. Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku świetlicy wiejskiej w Palikijach Pierwszych

W ramach tego działania zostało wykonane bezpieczne zejście do źródełka, zadaszenie źródełka – altanka. Została również zamontowany stojak na rowery (na 12 miejsc). Wykonano ławki parkowe (2 sztuki) i stolik (1 sztuka), które są ustawione na terenie przy świetlicy.

 

Świetlica pełni funkcję miejsca spotkań i integracji społeczności lokalnej oraz jest miejscem kreowania lokalnych inicjatyw.

                                                                                                  Opracowano przez GOK Wojciechów

Opublikowano dn. 28-01-2019


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia