USTAWIENIA

, Imieniny:

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy o wyznaczeniu inspektora ochrony danych:

Katarzyna Żółkiewska-Malicka
e-mail: iodo@zeto.lublin.pl


  1. Ikona pdfKlauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  2. Ikona pdfKlauzula informacyjna milcząca zgody organu,

 

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia