USTAWIENIA

, Imieniny:

Urząd Gminy

URZĄD GMINY WOJCIECHÓW
 
Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
tel. centrala: 81 51 77 241 lub 81 51 77 353
fax: 81 51 77 665
 NIP: 717-12-38-901
 
adres skrytki EPUAP: /UGWojciechow/SkrytkaESP

Konto bankowe:
Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Wojciechów, na który należy wpłacać należności z tytułu podatków i opłat:
06 8735 1017 1000 0111 2000 0010
 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Poniatowej O/Wojciechów

Urząd Gminy Wojciechów – godziny pracy: 

poniedziałek - 8.00 - 16.00
wtorek-piątek - 7.30-15.30 

Wójt Gminy Wojciechów pracuje i przyjmuje interesantów codziennie w 
godzinach urzędowania, w tym w sprawie skarg i wniosków.

 

ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO ZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym od 01 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na nowe konto o numerze:

18 8735 1017 1000 0111 2000 0570

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia