USTAWIENIA

, Imieniny:

Urząd Gminy

URZĄD GMINY WOJCIECHÓW
 
Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów
tel. centrala: 81 51 77 241 lub 81 51 77 353
fax: 81 51 77 665
 NIP: 717-12-38-901
 
adres skrytki EPUAP: /UGWojciechow/SkrytkaESP

Konto bankowe:
Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Wojciechów, na który należy wpłacać należności z tytułu podatków i opłat:
06 8735 1017 1000 0111 2000 0010
 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Poniatowej O/Wojciechów

Urząd Gminy Wojciechów – godziny pracy: 

poniedziałek - 8.00 - 16.30
wtorek-czwartek - 7.30-15.30 
piątek- 7.30-15:00

Wójt Gminy Wojciechów pracuje i przyjmuje interesantów codziennie w 
godzinach urzędowania, w tym w sprawie skarg i wniosków.

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia