USTAWIENIA

, Imieniny:

Rada Gminy Wojciechów

 Radni Gminy  Wojciechów  Kadencji  2018-2023 r.


 1. Sumiński Michał - Przewodniczący Rady Gminy, e-mail: msuminski@wojciechow.pl 
  (godziny przyjęć  interesantów - 11:00-12:00 w każdą środę w Urzędzie Gminy)
 2. Kamela Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, e-mail: skamela@wojciechow.pl
 3. Piróg Grzegorz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, e-mail: gpirog@wojciechow.pl
 4. Adamczyk Miłosz - Radny Gminy, e-mail: madamczyk@wojciechow.pl
 5. Błaszczak Mariusz - Radny Gminy, e-mail: mblaszczak@wojciechow.pl
 6. Kołodziejczyk Dariusz - Radny Gminy, e-mail: dkolodziejczyk@wojciechow.pl
 7. Kowalski Tomasz - Radny Gminy, e-mail: tkowalski@wojciechow.pl
 8. Madej Tomasz -Radny Gminy, e-mail: tmadej@wojciechow.pl
 9. Malik Dariusz - Radny Gminy, e-mail: dmalik@wojciechow.pl
 10. Matyjasik Grzegorz - Radny Gminy, e-mail: gmatyjasik@wojciechow.pl
 11. Mirosław Marcin - Radny Gminy, e-mail: mmiroslaw@wojciechow.pl
 12. Twardowski Andrzej - Radny Gminy, e-mail: atwardowski@wojciechow.pl
 13. Zabiegła Anna - Radna Gminy, e-mail: azabiegla@wojciechow.pl
 14. Zubrzycki Jarosław - Radny Gminy, e-mail: jzubrzycki@wojciechow.pl
 15. Grzelak Bogusława - Radna Gminy, e-mail: bgrzelak@wojciechow.pl
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski