USTAWIENIA

, Imieniny:

Rada Gminy Wojciechów

 Radni Gminy  Wojciechów  Kadencji  2024-2029 r.


 1. Chudzik Sławomir - Przewodniczący Rady Gminy, e-mail: schudzik@wojciechow.pl 
 2. Kowalski Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, e-mail: tkowalski@wojciechow.pl
 3. Zubrzycki Jarosław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, e-mail: jzubrzycki@wojciechow.pl
 4. Adamczyk Miłosz - Radny Gminy, e-mail: madamczyk@wojciechow.pl
 5. Rejmak Marek - Radny Gminy, e-mail: mrejmak@wojciechow.pl
 6. Kołodziejczyk Dariusz - Radny Gminy, e-mail: dkolodziejczyk@wojciechow.pl
 7. Podstawka Michał - Radny Gminy, e-mail: mpodstawka@wojciechow.pl
 8. Madej Tomasz -Radny Gminy, e-mail: tmadej@wojciechow.pl
 9. Malik Dariusz - Radny Gminy, e-mail: dmalik@wojciechow.pl
 10. Matyjasik Grzegorz - Radny Gminy, e-mail: gmatyjasik@wojciechow.pl
 11. Mirosław Marcin - Radny Gminy, e-mail: mmiroslaw@wojciechow.pl
 12. Bartoszcze Beata - Radna Gminy, e-mail: bbartoszcze@wojciechow.pl
 13. Zabiegła Anna - Radna Gminy, e-mail: azabiegla@wojciechow.pl
 14. Walkiewicz Daniel - Radny Gminy, e-mail: dwalkiewicz@wojciechow.pl
 15. Grzelak Bogusława - Radna Gminy, e-mail: bgrzelak@wojciechow.pl
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski