USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności kulturalne i sportowe

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojciechowie

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojciechowie

Opublikowano dn. 17-06-2016

Ostatnie miesiące to dla wszystkich zaangażowanych w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych gorący okres sprawozdawczo - wyborczy. Również w gminie Wojciechów w dniu 16 czerwca 2016 roku odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wojciechowie; miejscem, gdzie odbyły się uroczystości była remiza OSP w Wojciechowie.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze to wielkie święto dla każdej z OSP, jest wydarzeniem szczególnym, bowiem zbierają się wtedy najwyższe władze - Walne Zebranie, podsumowujące dotychczasową 5-letnią działalność.
 
XI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP to przede wszystkim okazja do złożenia podziękowań za ofiarną pracę i ogromne zaangażowanie dotychczasowym członkom ustępującego zarządu, pod przewodnictwem Prezesa dh Jana Czyżewskiego, w skład którego wchodzili ponadto: Wiceprezesi - Marian Tomczyk i Stanisław Wąchała, Sekretarz - Mariusz Majcher, Skarbnik - Marian Matys, Komendant Gminny - Ryszard Kowalski oraz członkowie zarządu Jan Mirosław, Julian Węgorowski, Czesław Bednarczyk, Wiesław Zając, Stanisław Winiarski, Grzegorz Matyjasik, Piotr Ostański, Sławomir Chudzik i Andrzej Nowomiejski.
 
Ustępujący Zarząd zdając sprawozdanie z osiągnięć i sukcesów, jakie miały miejsce w ostatnich 5 latach, zwrócił uwagę przede wszystkim na działania zmierzające do poprawy ogólnego wizerunku, funkcjonalności a także wyposażenia i bezpieczeństwa strażnic OSP. Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy wymienić:
 • OSP Czajki: wymiana drzwi i okien w nowej części budynku remizy.
 • OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza: malowanie dachu, rynien, bramy garażowej, remont imalowanie wewnątrz garażu i sali konferencyjnej, zakup mebli i drzwi do sali konferencyjnej, wymiana ogrodzenia, remont schodów - większość prac została wykonana czynem społecznym.
 • OSP Ignaców: remont strażnicy z przekształceniem na świetlicę wiejską (termomodernizacja budynku, ułożenie terakoty, malowanie wewnątrz budynku włącznie z garażem, wylewka posadzki w garażu, zakup krzeseł i stołów oraz wyposażenia kuchni).
 • OSP Łubki Kolonia: remont strażnicy z przekształceniem na świetlicę wiejską (termomodernizacja budynku, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie łazienek, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup krzeseł i stołów, wyposażanie kuchni, wykonanie ogrzewania w budynku, wykonanie ogrodzenia wokół remizy).
 • OSP Stasin: wymiana pokrycia dachowego ze środków UE, wymiana podłogi na sali, zakup wyposażenia do kuchni, ułożenie płytek w kuchni, zakup krzeseł i stołów, umeblowanie pomieszczenia po sklepie, wymieniono pion i przyłącze elektryczne.
 • OSP Góra: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana rynien na remizie, wykonanie posadzki w remizie, wykonanie termomodernizacji budynku, zakup i montaż ogrodzenia wokół remizy - wszystkie prace zostały wykonane czynem społecznym.
 • OSP Sporniak: zakup i montaż drzwi wejściowych do remizy, wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem, montaż ogrzewania gazowego w budynku remizy, montaż instalacji wodnej w budynku.
 • OSP Łubki: rozbudowa strażnicy o klatkę schodową i adaptacja pomieszczeń piwnic na sanitariaty, remont podłogi w sali głównej remizy, docieplenie styropianem i szpachlowanie klejem i siatką sufit w sali głównej, wymiana okien w sali głównej ikuchni - 7 szt., wymiana drzwi do sali głównej, wykonanie odwodnienia i izolacja fundamentów garażu i sanitariatów, malowanie pomieszczeń kuchennych, wykonanie schodów i chodnika z kostki do zbudowanej klatki schodowej i sanitariatów - większość prac została wykonana czynem społecznym.
 • OSP Wojciechów: remont strażnicy z przekształceniem na świetlicę wiejską (termomodernizacja budynku, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie łazienek, zakup krzeseł i stołów, wyposażanie kuchni, wykonanie ogrzewania w budynku, montaż masztu flagowego i ułożenie kostki przy maszcie, posadzenie roślin zielonych przy placu, ułożenie krawężników na placu przy strażnicy, wymiana desek na kanale garażu OSP, wymiana ogrodzenia
 • OSP Palikije: wykonanie kominów z klinkieru, wykonanie zadaszenia nad balkonem, wykonanie ocieplenia i zadaszenia wieży w budynku remizy, wymiana pokrycia dachowego na remizie oraz ośrodku zdrowia, wykonanie orynnowania na budynku, wykonanie schodów zkostki brukowej, montaż okien w budynku, remont budynku z przekształceniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem kuchni, zakup krzeseł i stolików do sali, montaż ogrzewania elektrycznego w sali, wykonanie altanki dla turystów wraz ze źródełkiem - większość prac została wykonana czynem społecznym
 • OSP Szczuczki: wymiana stolarki okiennej - 6 szt., ułożenie warstwy wyrównawczej w postaci posadzki cementowej oraz terakoty w garażu, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniu użytkowym, wykonanie izolacji cieplnej oraz elewacji, wykonanie orynnowania - większość prac została wykonana czynem społecznym.
Kulminacyjnym momentem Zjazdu był oczywiście wybór nowego Zarządu, któremu będzie przez kolejną kadencję przewodniczył Jan Czyżewski. W skład Zarządu weszli ponadto: wiceprezesi - Sławomir Chudzik i Czesław Bednarczyk, Komendant Gminny - Paweł Kowalski, sekretarz - Stanisław Kamela, skarbnik - Marian Matys, członkami zarządu zostali: Grzegorz Ochniak, Krzysztof Wolak, Gustaw Zamojski, Sławomir Mazurek, Zygmunt Plewik, Andrzej Nowomiejski, Wiesław Zając, Michał Frątczak i Marian Tomczyk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący - Dariusz Podstawka, wiceprzewodniczący - Zbigniew Bartoszcze i sekretarz - Marcin Jośko.
 
W zjeździe uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Jan Łopata - Poseł na Sejm RP, Roman Sikora Pełnomocnik Wojewody ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Mieczysław Dziura - Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Lublinie, Adam Pietrzak - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach, Mariusz Kozak - Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach, Jan Czyżewski- Wójt Gminy Wojciechów, Mariusz Majcher - Zastępca Wójta Gminy Wojciechów, Zofia Pomorska - Skarbnik Gminy, Sławomir Mazurek - Przewodniczący RG Wojciechów, Radni z terenu Gminy Wojciechów w osobach: Krzysztof Pluta Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego oraz członkowie tejże komisji: Grzegorz Ochniak, Tomasz Zielonka, Dariusz Kołodziejczyk, Krzysztof Nowak.
 
Uroczystym momentem dla wszystkich zgromadzonych było wręczenie podziękowań dla druhów: Pawła Kowalskiego i Pawła Jośko za zdobycie tytułu Mistrza Polski Strażaków w Bieganiu po Schodach - kat. wiekowej Youngsters (suma wieku ratowników poniżej 80 lat) oraz dla druhów Marcina Ozimka i Marcina Jośko za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski Strażaków w Bieganiu po Schodach - kat. wiekowej Youngsters (suma wieku ratowników poniżej 80 lat). Podziękowania i nagrody w postaci rękawic strażackich Rosenbauer Safe Gripp III wręczyli Jan Czyżewski Wójt Gminy Wojciechów oraz Sławomir Mazurek Przewodniczący Rady Gminy Wojciechów. Podziękowania wręczył także Dowódca JRG w Bełżycach - Adam Pietrzak. Na uwagę zasługuje fakt, że mistrzowie osiągnęli wspaniały czas, wynoszący 6 min i 55 sek. a wicemistrzowie uzyskali czas, wynoszący 7 min podczas biegu na 37 piętro w budynku biurowca RONDO 1 w Warszawie, jako drużyna składająca się z dwóch druhów strażaków, wyposażonych w ubrania bojowe (spodnie, kurtka, hełm, buty i rękawice), które spełniają europejską normę, oraz aparaty powietrzne i maski. Podziękowanie od Wójta Gminy Wojciechów otrzymał także Dh. Waldemar Koziński, który zakończył pracę na  stanowisku kierowcy wozu bojowego w OSP Wojciechów.
 
Zebrani Strażacy oraz goście zapoznani zostali z budżetem na 2016 rok przeznaczonym na ochronę przeciwpożarową, który wynosi 585 218,92 zł. Ogółem w okresie sprawozdawczym tj. w latach 2011-2015 na ochronę p.poż. wydano z budżetu gminy 2 607 485,96 zł. Ogólna wartość wykonanych prac w ramach czynu społecznego w okresie sprawozdawczym wynosiła. 50 000 zł.
W ostatnich pięciu latach jednostki OSP z terenu Gminy Wojciechów pozyskały sprzęt p.poż na łączną kwotę 978 627 zł w tym:
 • OSP Szczuczki - 5635 zł
 • OSP Sporniak - 12 649 zł z czego 5300 zł środki własne OSP (OSP zakupiła samochód Star 200)
 • OSP Łubki Kolonia - 11366 zł
 • OSP Łubki - 35928 zł z czego 5 000 zł środki własne OSP (został zakupiony samochód Star 244)
 • OSP Ignaców - 15947 zł
 • OSP Czajki - 12404 zł (dzięki własnej inicjatywie strażacy pozyskali motopompę PO5)
 • OSP Palikije - 36742 z czego 20000 zł środki własne OSP (dzięki własnej inicjatywie strażacy pozyskali m. in. mundury specjalne, pompę szlamową)
 • OSP Stasin - 28 669,00 z czego 18 000 zł środki własne OSP (dzięki własnej inicjatywie strażacy pozyskali autopompę, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 oraz aparaty powietrzne AUER o wartości około 20000 zł.)
 • OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza - 41465 zł z czego 5 000 zł środki własne OSP (dzięki własnej inicjatywie strażacy pozyskali m. in. samochód pożarniczy Jelcz 010, aparaty powietrzna AUER)
 • OSP Góra dzięki własnej inicjatywie strażacy pozyskali samochód FS Lublin
 • OSP Wojciechów - 776745 zł z czego 3000 zł środki własne OSP (został zakupiony samochód pożarniczy MAN GBA Rt 3/24 wraz z wyposażeniem za kwotę 706 320 zł, motopompa Tohatsu 16/8 wraz z wyposażeniem za kwotę 41000 zł, dzięki własnej inicjatywie strażacy pozyskali zestaw ratownictwa medycznego PSP R1)

W latach 2011-2015 na terenie gminy Wojciechów odbyło się wiele uroczystości strażackich, m. in. Jubileusze:

 • 2013 roku OSP Łubki Kolonia obchodziła 55-lecie powstania.         
 • 2014 roku OSP Wojciechów obchodziła 90-lecie powstania.             
 • 2015 roku OSP Ignaców obchodziła 60-lecie powstania wraz z wręczeniem sztandaru.
 
Jednostki z terenu gminy uczestniczyły w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP na których zajmowały następujące miejsca:
2011: I miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, II miejsce OSP Stasin, III miejsce OSP Wojciechów
2012: I miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, II miejsce OSP Wojciechów, III miejsce OSP Palikije
2013: I miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, II miejsce OSP Wojciechów, III miejsce OSP Palikije
2014: I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, III miejsce OSP Stasin
2015: I miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, II miejsce OSP Wojciechów, III miejsce OSP Palikije
2016: I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Łubki Kolonia, III miejsce OSP Palikije
Udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza jako zwycięzca zawodów gminnych zajmowała następujące miejsca:
2011: XI miejsce, 2013: II miejsce, 2015: III miejsce.
 
W okresie sprawozdawczym zostało przeszkolonych:
 • szkolenie podstawowe - 46 druhów
 • dowódców - 3 druhów
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy - 20 druhów
 • ratownictwa technicznego - 14 druhów
 • kierowcy - 2 druhów
Analizując działalność kulturalną należy wspomnieć, że przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie działa Orkiestra Dęta, która obecnie liczy 25 osób. Orkiestra jest naszą wizytówką i trzeba się cieszyć, że jest widoczna podczas uroczystości kościelnych czy imprez okolicznościowych takich jak: Dożynki Parafialno-Gminne, Spotkania Kowali, WOŚP itp.
 
Orkiestra bierze udział w przeglądach orkiestr strażackich oraz w corocznym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bychawie. Od 2014 roku członkowie Orkiestry oraz członkowie OSP Wojciechów i OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza stworzyli grupę teatralną, która angażuje się w organizację koncertu WOŚP.
OSP Palikije od kilku lat jest współorganizatorem sztabu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" w Szkole Podstawowej w Palikijach, finansuje światełko do nieba, dofinansuje leczenie sanatoryjno-rehabilitacyjne Bartosza Mazurka.
 
Od wielu lat organizowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Do sukcesów należy niewątpliwie zaliczyć w roku 2013 wygranie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" w grupie I - uczniowie szkół podstawowych przez Przemysława Żuchnika ucznia Szkoły Podstawowej w Miłocinie. Przemysław Żuchnik zajął także bardzo wysokie 3 miejsce w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".
 
Ponadto zebrani ocenili stan ochrony przeciwpożarowej na tereni Gminy Wojciechów. Jednym z kryteriów tej oceny jest wieloletnia analiza wyjazdów do pożarów oraz innych zdarzeń, jakie zaistniały na terenie gminy. W latach sprawozdawczych zaistniało 82 pożary, oraz 100 miejscowych zagrożeń..
  
Najwięcej pożarów powstało z takich przyczyn jak:
 • nieostrożność osób dorosłych
 • korzystanie z przestarzałych instalacji elektrycznych i gazowych
 • wypalanie traw oraz słomy na ściernisku
 • brak porządku w obejściach
 Obecnie na terenie gminy działa 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które dysponują samochodami zaliczającymi się do następujących kategorii:
 • lekkiej - 5 szt. w tym: 3 Żuki, 2 FS Lublin,
 • średniej - 10 szt. w tym: 1 Man, 1 Magirus-Deutz, 1 Jelcz 010, 5 Stary 244, 1 Star 200, 1 Star 29.
Analizując sprawy finansowe poszczególnych jednostek OSP stwierdzono, że działające jednostki OSP pracują prawidłowo, jednakże borykają się one z coraz większymi trudnościami finansowymi.
Pod koniec Zjazdu została przyjęta uchwała programowa na lata 2016-2020 w której ustalone zostały główne kierunki pracy na najbliższą 5-letnią kadencję.
 
Do najważniejszych należy zaliczyć:
 • dążenie do pozyskania nowych członków czynnych i wspierających
 • dążenie do regulaminowego umundurowania swoich członków, dbać o godność munduru strażackiego
 • utrzymanie i właściwa konserwacja sprzętu pożarniczego.
Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes - Jan Czyżewski podziękował wszystkim zebranym za przybycie i udział w spotkaniu. Skierował kilka słów do dh Ryszarda Kowalskiego, któremu podziękował za 37 letnie pełnienie funkcji Komendanta Gminnego. Przemawiając bezpośrednio do druhów strażaków podkreślił, iż wypełnianie obowiązków strażackich jest niewątpliwym wyróżnieniem, ale jednocześnie wymaga pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie. Życzył ponadto, aby ofiarna służba była bezpieczna i pozwalała zawsze na szczęśliwy powrót do domu, a trud podejmowany dla ratowania bliźnich był źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
 
Nowo wybrany Prezes - Jan Czyżewski złożył serdeczne podziękowania dla PZU Życie S.A., które przyczyniło się do wsparcia finansowego w organizacji XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wojciechowie.
 
Życząc wszystkim pomyślności w służbie pożarniczej, działalności społecznej na rzecz lokalnego środowiska przez kolejną kadencję, Prezes Jan Czyżewski przekazał także serdeczne życzenia dla wszystkich sympatyków pożarnictwa, udzielających wsparcia i pomocy w realizacji zadań statutowych.
 
Zapraszamy do galerii zdjęć!
 
Przygotował: Majcher Mariusz

Opublikowano dn. 31-01-2019


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia