USTAWIENIA

, Imieniny:

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
NPP
 
Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna.
 

Ikona PDFLista jednostek poradnictwa Starosty Lubelskiego


Forma zapisu:
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714
 
Kto udziela porad?
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
 
Dla kogo?
 
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku nr 1.

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna


 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

 3. sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
   

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

 • Punkt Nr 1 w m. Bychawa – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
 • Punkt Nr 2 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
 • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkt mobilny w miejscowości Wojciechów;   
 • Punkt Nr 4 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Strzyżewice;
 • Punkt Nr 5 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
 • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
 
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/
 
Natomiast informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2019 roku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć pod linkiem: http://pomocprawna.oic.lublin.pl/
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2020 r.

npp

npp

 

Załączniki:

2020

Ikona PDFArtykuł NPO Stowarzyszenie BONA FIDES ZNĘCANIE

Ikona PDFkarta-info-mediacja_2020

Ikona PDFkarta-info-poradnictwo-obywatelskie-2020

Ikona PDFUaktualniona lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2020

Ikona PDFArtykuł NPO Stowarzyszenie BONA FIDES MOBING (1)

Ikona PDFInformacja_Lipiec

 

2019

Ikona PDFHarmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2019 r.

Ikona PDFZałącznik nr 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów

Ikona PDFZałącznik nr 2. Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej

Ikona PDFKarta pomocy

Ikona PDFKategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Ikona docKarta informacyjna poradnictwa

Ikona PDFKarta informacyjna poradnictwa - Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 

Kwartalniki Nieodpłatna Pomoc Prawna:

2019 r.

Ikona PDFe-Poradnik Nieodpłatna Pomoc Prawna wyd. 1

 

2018 r.

Ikona PDFPORADNIK NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zeszyt nr 1

Ikona PDFPORADNIK NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zeszyt nr 2

Ikona PDFPORADNIK NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zeszyt nr 3

Ikona PDFPORADNIK NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ Zeszyt nr 4

 

Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia