USTAWIENIA

, Imieniny:

PROW 2014-2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj na terenie Gminy Wojciechów

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj na terenie Gminy Wojciechów Gmina Wojciechów realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj na terenie Gminy Wojciechów”

Projekt realizowany jest w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Celem operacji jest zwiększenie dostępu mieszkańców do dwóch obiektów świetlic wiejskich w miejscowościach Wojciechów – Kolonia Pierwsza i Stary Gaj oraz zwiększenie dostępu do świadczonych usług agroturystycznych poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2235L na terenie Gminy Wojciechów, na odcinku 5,332 km

 Umowa o przyznaniu pomocy nr: 00140-65151-UM0300597/19 z dnia 10 października 2019 r.

 Wartość zadania według umowy:

Całkowita wartość projektu: 5 999 019,91 zł

Wartość dofinansowania 2 999 509, 00 zł

 W związku z realizacją projektu wykonany zostanie następujący zakres prac:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica - Stary Gaj na odcinku 5,332 km, w tym elementy robót:

 • roboty przygotowawcze

 • roboty ziemne

 • odwodnienie korpusu drogowego

 • podbudowy

 • nawierzchnie

 • roboty wykończeniowe

 • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • elementy ulic

 • zbrojenie

 • beton

 • izolacje i nawierzchnie

 • elementy zabezpieczające

 • roboty rozbiórkowe

 • konstrukcje stalowe

 

Trwałe efekty projektu:

Przebudowa drogi – drogi powiatowe – 5,332 km

 

Logotypy dofinansowania 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia