USTAWIENIA

, Imieniny:

PROW 2014-2020

Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wojciechów

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: „Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Wojciechów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Miłocin, Maszki k. Wojciechowa i Palikije Pierwsze oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00071-65150-UM0300122/16 z dnia 27 lutego 2018r.

Całkowita wartość projektu: 2 891 820,11 zł

Wartość dofinasowania 1 840 065 zł

Zakres rzeczowy:

Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem dla miejscowości Miłocin, Maszki, Maszki k. Wojciechowa i Palikije Pierwsze

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 18 miejscowościach gminy Wojciechów

Trwałe efekty projektu:

Sieć wodociągowa - 10,257 km

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – 78 sztuk

logo


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia