USTAWIENIA

, Imieniny:

RPO WL 2014-2020

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów.

Gmina Wojciechów realizuje projekt:

Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów.

Program operacyjny:

RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

RPLU.04.00.00. Energia przyjazna środowisku

Działanie:

RPLU.04.01.00. Wsparcie wykorzystania OZE

Cel operacji: Celem głownym jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wojciechów.

Nr umowy o przyznaniu pomocy: RPLU.04.01.00-06-0099/16-02 

Wartość ogółem: 2 212 534,20 

Wartość dofinasowania:1 840 065 zł

W ramach projektu zainstalowano 171 instalacji solarnych oraz 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów.

 

 Logootypy unijne


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia