USTAWIENIA

, Imieniny:

RPO WL 2014-2020

OZE w gminie Wojciechów

Gmina Wojciechów realizuje projekt:

OZE w gminie Wojciechów

Program operacyjny:

RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

RPLU.04.00.00. Energia przyjazna środowisku

Działanie:

RPLU.04.01.00. Wsparcie wykorzystania OZE

Projekt nr:

RPLU.04.01.00-06-0100/19

Nr umowy o przyznaniu pomocy:

RPLU.04.01.00-06-0100/19-02

Wartość ogółem: 2 827 377,00

Wartość dofinasowania: 1 204 093,00

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wojciechów.

W ramach projektu na terenie gminy Wojciechów zainstalowano 122 instalacje fotowoltaiczne oraz 22 instalacje kolektorów słonecznych.

Logootypy unijne

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia