USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Dofinansowanie do OZE w Gminie Wojciechów

Dofinansowanie do OZE w Gminie Wojciechów

Opublikowano dn. 22-04-2020

Kolejne bardzo dobre wieści dla Gminy Wojciechów 

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu „OZE w gminie Wojciechów” - Instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojciechów :

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Ziemi Wojciechowskiej,

Gmina Wojciechów przystąpiła do naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Złożony został stosowny wniosek na budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Procent dofinansowania projektu to 60% wydatków kwalifikowalnych. Gmina zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne u 130 odbiorców i 80 kompletów kolektorów słonecznych. W dniu 17.01.2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków. Nasz wniosek został zakwalifikowany do oceny merytorycznej, która również była pomyślna. Jej wyniki ogłoszono w marcu br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21.04.2020 r. Całkowita wartość zadania: 2.827.377 zł (w tym koszty niekwalifikowane 225.477 zł). Wnioskowane wsparcie: 1.204.093 zł. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2020 – 2021.

Warto podkreślić, że nas wniosek otrzymał maksymalną liczbę 100 punktów. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu. Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Wojciechów i osobie wspierającej nas w przygotowaniu wniosków unijnych za doskonale przygotowanie dokumentów, co znalazło swoje wymierne odzwierciedlenie w ocenie wniosku 

 

Więcej informacji:
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-1-wsparcie-wykorzystania-oze/

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania:
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-1-wsparcie-wykorzystania-oze/


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót