USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Kto zasiądzie w radzie seniorów?

Kto zasiądzie w radzie seniorów?

Opublikowano dn. 27-04-2020

Gmina Wojciechów przypomina o możliwości zgłaszania kandydatów do powstającej Rady Seniorów. Propozycje można zgłaszać do końca kwietnia, ale termin ten może jeszcze zostać zmieniony.

- Sytuacja epidemiologiczna wymusza rozważenie różnych scenariuszy. Na razie zainteresowanie nie jest duże, ponieważ wszystkich zajmują inne sprawy, a seniorzy powinni być szczególnie chronieni. Dlatego nie wykluczamy wydłużenia czasu na zgłaszanie kandydatur, ale na razie działamy według wcześniej przyjętego harmonogramu - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Wojciechów Artur Markowski.

Zgodnie ze statutem rada ma być organem doradczym dla władz gminy w sprawach osób starszych. Ma m.in.: opiniować projekty uchwał i innych przepisów dotyczących starszych mieszkańców, składać własne propozycje legislacyjne, zachęcać do integracji oraz wspierać inicjatywy służące umacnianiu więzi międzypokoleniowych. Rada ma również działać na rzecz przełamywania stereotypów, budować pozytywny wizerunek i autorytet seniorów oraz wspierać różne formy wypoczynku i edukacji osób starszych.
 
Nowy organ będzie liczyć od 15 do maksymalnie 21 członków, reprezentujących nie mniej niż siedem sołectw, a jego kadencja potrwa trzy lata.

Kandydatów mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Wojciechów, którzy ukończyli co najmniej 60 lat oraz miejscowe podmioty, które działają na rzecz osób starszych. Warunek ukończenia 60 lat musi spełniać także każdy z kandydatów, a jego zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 5 mieszkańców w tym samym wieku. Organizacje społeczne, mające w statucie działanie na rzecz seniorów w gminie Wojciechów lub mogące się w praktyce wykazać takimi działaniami, mogą zgłosić tylko 1 kandydata.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny w urzędzie gminy i na jej stronie internetowej. Jeśli obecny harmonogram zostanie zrealizowany lista członków Rady Seniorów Gminy Wojciechów będzie ogłoszona 1 czerwca.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót