USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

 "Zdalna Szkoła" w Gminie Wojciechów

"Zdalna Szkoła" w Gminie Wojciechów

Opublikowano dn. 27-04-2020

Informujemy, że Gmina Wojciechów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wsparciem w ramach grantu objęte zostały cztery szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wojciecha Marusarza w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Szkoła Podstawowa w Łubkach oraz Szkoła Podstawowa w Palikijach, do których w ramach projektu trafiło łącznie 28 laptopów z oprogramowaniem oraz pełnym wyposażeniem (mysz + słuchawki + torba) o łącznej wartości 57 999,20 zł

Zakup sprzętu został z całości sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót