USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Raporty analityczne ZZOK w Bełżycach

Raporty analityczne ZZOK w Bełżycach

Opublikowano dn. 23-05-2020

Raporty analityczne ZZOK wykorzystują dane pochodzące z archiwum
zakładu i odzwierciedlają one faktyczne ilości odpadów przyjmowanych
do ZZOK. Raporty są aktualizowane w cyklu dziennym – prezentowana
informacja przedstawia stan na „przedwczoraj”, co jest związane z
procesem automatyzacji przygotowania raportów. Sprawdź dane, dotyczące
gminy Wojciechów.
https://www.zzok-belzyce.pl/raporty-analityczne-zzok/

Raport ilustrujący ilość odpadów selektywnie zebranych w porównaniu do
ilości odpadów zmieszanych z gospodarstw indywidualnych gmin PROEKOB
(od roku 2015).
https://www.zzok-belzyce.pl/raporty-analityczne-zzok/raport-gospdarstwa-indywidualne/

Raport ilustrujący ilość odpadów odebranych przez ZZOK w funkcji
czasu. Analiza dotyczy gospodarstw indywidualnych gmin PROEKOB (od
roku 2015).
https://www.zzok-belzyce.pl/raporty-analityczne-zzok/raport-gospodarstwa-indywidualne-historia/

Raport ilustrujący ilość odpadów dostarczanych do ZZOK z gospodarstw
indywidualnych gmin PROEKOB.
Raport ilustruje również ilości odpadów z podziałem na frakcje –
zgodnie z morfologią odpadów dostarczanych do ZZOK.
https://www.zzok-belzyce.pl/raporty-analityczne-zzok/struktura-przetwarzanych-odpadow/

Raport ilustrujący ilość odpadów dostarczanych do ZZOK z podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w gminach wchodzących w skład
związku PROEKOB.
Raport ilustruje również ilości odpadów z podziałem na frakcje –
zgodnie z morfologią odpadów dostarczanych do ZZOK.
https://www.zzok-belzyce.pl/raporty-analityczne-zzok/raport-podmioty-gospodarcze/

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót