USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dn. 09.06.2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dn. 09.06.2020 r.

Opublikowano dn. 09-06-2020

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W LUBLINIE I

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Lublinie I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Nowy Gaj, Wojciechów-Kolonia Pierwsza, Wojciechów-Kolonia Piąta

Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Ignaców, Wojciechów (od nr 1 do nr 77), Romanówka, Cyganówka, Wojciechów (od nr 78 do końca), Tomaszówka

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, Wojciechów 8, 24-204 Wojciechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Palikije Drugie (od nr 1 do 34A i od nr 66 do końca), Palikije Pierwsze (od nr 81 do końca), Palikije Pierwsze (od nr 1 do nr 80), Stasin, Sporniak

Szkoła Podstawowa w Palikijach, Palikije Pierwsze 85B, 24-204 Wojciechów

 

4

Miłocin (od nr 1 do nr 89)

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Miłocin 7, 24-150 Nałęczów

 

5

Maszki k. Wojciechowa, Miłocin (od nr 90 do końca), Palikije Drugie (od nr 35 do nr 65), Maszki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach, Maszki 75, 24-204 Wojciechów

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Szczuczki VI Kolonia, Szczuczki, Góra, Stary Gaj, Łubki, Łubki-Kolonia, Łubki-Szlachta, Halinówka

Szkoła Podstawowa w Łubkach, Łubki 58, 24-204 Wojciechów

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Wojciechów najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Lublinie I

 

/-/ Marcin Piotr Chałupka

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót