USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Grafika ogólna- herb gminy Wojciechów na tle osób podających sobie ręce

Absolutorium i wotum zaufania uchwalone

Opublikowano dn. 31-08-2020

Wójt gminy Wojciechów Artur Markowski ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu i wotum zaufania. Głosowania w tych sprawach odbyły się podczas sesji rady gminy w piątek 28 sierpnia.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach. Ze sprawozdania finansowego za 2019 rok wynika, że plan dochodów został wykonany w 96,02%, a wydatków - w 84,78%. Na inwestycje gmina wydała ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych, z czego około 2 milionów 600 tysięcy stanowią środki unijne, a około 1,5 miliona pieniądze wydane na budowę dróg.
 
Spośród projektów unijnych najpoważniejszym wydatkiem był zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. To wydatek przekraczający 2 miliony złotych, z czego większość gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ubiegłym roku wojciechowski samorząd budował także sieć wodociągową z przyłączami. Na ten cel wydał ponad 430 tysięcy złotych.
Na liście najbardziej kosztownych inwestycji drogowych jest kilka pozycji. To budowy dróg - w Maszkach - za ponad 770 tysięcy złotych, w Łubkach - za prawie 300 tysięcy, w Kolonii Miłocin - za około 210 tysięcy i między miejscowościami Czajki a Miłocin - za prawie 120 tysięcy złotych.
 
Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziła prezentacja i dyskusja nad raportem o stanie gminy. - Była to nie tylko okazja do podsumowania obecnej sytuacji, ale również nakreślenia planów na przyszłość. Przed nami ważne zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i transportu oraz oświaty, która generuje bardzo wysokie koszty. Musimy znaleźć rozwiązania, które pozwolą je ograniczyć, ale by tak się stało jest potrzebna poważna debata na ten temat - mówi wójt gminy Wojciechów Artur Markowski.
Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania została przyjęta 8 głosami za, przy 4 wstrzymujących się.
 
Podczas piątkowej sesji radni zgodzili się również na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jabłonna, której mieszkańcy ucierpieli z powodu trąby powietrznej. Na usuwanie jej skutków rada przeznaczyła symboliczne 5 tysięcy złotych, pamiętając o własnych doświadczeniach z ubiegłego roku, gdy to mieszkańcy gminy Wojciechów zmagali się ze skutkami podobnego kataklizmu.
 
źródło: ias24.eu

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót