USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie

Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie

Opublikowano dn. 24-09-2020

Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie Lublin, ul. Wojciechowska 5,
Tel. 81 561 21 61
Biuro przyjmuje w godzinach
11.00 – 15.00, wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo, przy zachowaniu środków ostrożności. http://www.czystepowietrze.gov.pl/

Nowa wersja Programu Czyste Powietrze

 

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów podjął decyzję o zmianach w Programie. Od 15.05.2020 r. rusza nowa wersja Programu. Zmiany mają na celu zwiększenie dostępności dofinansowania oraz dostosowanie do zgłaszanych oczekiwań. Wynikają również z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

 

Do najważniejszych zmian należy znaczne uproszczenie wniosku oraz trzykrotne skrócenie czasu jego rozpatrywania - z 90 do 30 dni. Rezygnuje się również z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania. Zmieniona zostanie także dotychczasowa zasada dotycząca konieczności rozpoczęcia inwestycji po złożeniu wniosku. W nowym naborze możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w okresie do 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia inwestycji (dotyczy to inwestycji rozpoczętych po 15.05.2020 r.).

 

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Program został podzielony na dwie części ze względu na poziom dofinansowania. W pierwszym etapie od 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach. Gdzie składać wnioski? Wnioski o dofinasowanie należy składać do: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie obejmującego swoim działaniem teren województwa Lubelskiego (tu musi być zlokalizowany budynek, którego dotyczy przedsięwzięcie), (w biurze Programu Czyste Powietrze w Lublinie i biurach terenowych Programu); lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW (lista gmin przyjmujących wnioski zostanie opublikowana na stronie www.wfos.lublin.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać: poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta lub poprzez serwis gov.pl.

 

Kontakt

 

czystepowietrze@wfos.lublin.pl; tel. 81 561 21 61

 

 

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót