USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Konkurs wiedzy ekologicznej „Pszczoły znam i o nie dbam”

Konkurs wiedzy ekologicznej „Pszczoły znam i o nie dbam”

Opublikowano dn. 25-09-2020

 

Uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego zachęcamy do poznania zwyczajów pszczół i udziału w konkursie wiedzy ekologicznej „Pszczoły znam i o nie dbam”.

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

 1. Pierwszy etap (szkolny) – rozwiązywanie testu wiedzy o pszczole miodnej i jej biologii w oparciu o książkę: Jerzy Wilde (red.) 2009. Hodowla Pszczół. PWRiL, Warszawa.
 2. Drugi etap (on-line lub w siedzibie organizatora) – rozwiązywanie testu wiedzy o pszczole i pszczelarstwie (test może zawierać pytania otwarte), a także rozpoznawanie sprzętu pszczelarskiego oraz roślin miododajnych w oparciu o literaturę:

– Jerzy Wilde (red.) 2009. Hodowla Pszczół. PWRiL, Warszawa,

– Mieczysław Lipiński 2010. Pożytki pszczele, zapylanie i miododajność roślin. PWRiL, Warszawa,

– Zbigniew Kołtowski 2006. Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA.

Ważniejsze terminy:

 • 22-25 września 2020 r. – nabór uczestników konkursu (na sekretariat@pszczelawola.edu.pl). Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 15 uczniów.
 • 2 października 2020 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego. Test trwa 45 minut.
 • 7 października 2020 r. – ostateczny termin odesłania niesprawdzonych testów do organizatora. Decyduje data stempla pocztowego.
 • 21 października 2020 r. – przeprowadzenie drugiego etapu konkursu (on-line lub w siedzibie organizatora). Jeśli wyniki testu będą się pokrywały i nie będzie można wyłonić laureatów, wówczas 22 października 2020 r. odbędzie się dodatkowy test dla wskazanych uczestników.

Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana przez organizatora na stronie internetowej konkursu www.pszczelawola.edu.pl.

Nagrody:

 1. Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.
 2. Nagrodami w drugim etapie konkursu są:

nagrody indywidualne:

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla laureata I miejsca,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł – dla laureata II miejsca,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł – dla laureata III miejsca,

nagrody dla szkół:

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 3000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2500 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie drugą najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie trzecią najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu.

Do udziału w konkursie zaprasza organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, a także współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

 

Kontakt:

 

Biuro organizacyjne konkursu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli 9, 23-107 Strzyżewice: tel. (81) 562 80 76, tel./faks (81) 562 87 73,  e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Plakat Konkurs

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia

 

Więcej informacji:https://www.lubelskie.pl/pszczola/dla-dzieci-i-mlodziezy/

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót