USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Przedłużony termin naboru wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Przedłużony termin naboru wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez COVID-19

Opublikowano dn. 25-09-2020

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Minimalna wielkość produkcji uprawniająca do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy wynoszą:

 co najmniej 3 szt. bydła płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy - od 5 100 zł;

• co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł;

• co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika - od 4 500 zł;

• co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy - od 1 800 zł;

• co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy - od 1 000 zł;

• co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta – od 2 200 zł, gęsi – od 4 300 zł, indyki  - od 8 600 zł;

• co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) - od 8 600 zł;

• co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2  powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych - od 1 400 zł;

Informacje na temat pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19, można otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/web/rolnictwo


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót