USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VI)

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VI)

Opublikowano dn. 01-10-2020

owiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Filie w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 pt.

Inkluzyjny rynek pracy w Powiecie Lubelskim (VI)


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim, które łącznie spełniają następujące warunki:

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP Lublin jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
  przy założeniu, że osoby wskazane w pkt a) do e) będą stanowiły min. 60% wszystkich uczestników projektu
 • osoby nie należące do grup wskazanych powyżej – będą stanowiły max.20% ogólnej liczby osób objętych wsparciem

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowani w PUP Lublin jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
  prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych zamierzających odejść z rolnictwa.

W ramach projektu Uczestnicy:

 • zostaną objęci wsparciem w postaci pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz Indywidualnego Planu Działania,
 • mogą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie poprzez skorzystanie z bezpłatnego szkolenia zawodowego lub stażu zawodowego,
 • mają również możliwość podjęcia pracy poprzez  refundację części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych, oraz skorzystać z doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy a także uzyskać  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie:
PUP Lublin, ul. Mełgiewska 11c, tel. 81 745 18 16
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8, tel. 81 517 37 70
Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11, tel. 81 566 00 36
 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót