USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

logo_gmina

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 13-11-2020

BIP

komunikat

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót