USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

banknoty

Podatkowa sesja rady gminy

Opublikowano dn. 27-11-2020

W przyszłym roku stawki podatków lokalnych w gminie Wojciechów będą takie same jak teraz. Rada gminy przyjęła uchwały w tej sprawie na sesji w czwartek 26 listopada.

Radni postanowili obniżyć cenę kwintala żyta, ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny a potrzebną do ustalenia stawki podatku rolnego, z 58 złotych 55 groszy do 49 złotych. To oznacza, że przez kolejny rok podatek rolny w gminie Wojciechów będzie wynosić za grunty powyżej 1 hektara przeliczeniowego 2,5 x 49 złotych, czyli 122 złote 50 groszy, a za grunty do 1 hektara fizycznego 5 x 49 złotych, czyli 245 złotych.
 
Takie jak w tym roku będą również stawki podatków - od nieruchomości, środków transportowych i leśny.
Podczas czwartkowej sesji radni przyjęli też uchwałę, otwierającą drogę do nadania gminie sztandaru. Inicjatorem uchwały był przewodniczący rady gminy Michał Sumiński, który uważa, że sztandar jest jednym z najważniejszych symboli, łączących wspólnotę lokalną, a wnoszony podczas uroczystości podkreśla ich powagę i znaczenie. - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Wojciechów w szczególnym momencie historii samorządu, jakim jest przypadająca w 2020 roku 30. rocznica przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, na trwałe stanie się symbolem łączącym dawnych, obecnych i przyszłych mieszkańców naszej gminy - czytamy w uzasadnieniu uchwały.
 
Po jej przyjęciu ma być opracowany projekt sztandaru, który ostatecznie musi być zaakceptowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót