USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

logo pup

Dotacja dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż

Opublikowano dn. 23-12-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza z dniem 19.12.2020 r. nabór wniosków o przyznanie środków Funduszu Pracy dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15zze4 ) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)
 
Dotację, w wysokości do 5 tys. zł będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020r., a ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r.
Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu
na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl
 
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 stycznia 2021 r.
 
 
 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót