USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Pieniądze

Budżet na 2021 rok przyjęty

Opublikowano dn. 22-01-2021

Gmina Wojciechów ma budżet na 2021 rok. W uchwale, którą radni przyjęli jednogłośnie w czwartek 21 stycznia, są zapisane dochody na poziomie prawie 38 milionów 340 tysięcy złotych i około 41 milionów 240 tysięcy wydatków.

Na inwestycje gmina przeznaczyła prawie 12 milionów 230 tysięcy złotych, z czego 8 milionów 130 tysięcy zaplanowała na realizację projektów, współfinansowanych z funduszy unijnych. - To oznacza, że w stosunku do roku 2015 wydatki na inwestycje wzrosły ponad dziesięciokrotnie. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel niecałe 2 miliony 300 tysięcy złotych, a w 2021 planujemy ponad 12 milionów - podkreśla wójt gminy Wojciechów Artur Markowski.

Dwa najbardziej kosztowne projekty dotyczą zakupu i montażu instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii i budowy sieci wodociągowej. Na pierwszy w tegorocznym budżecie jest ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych, a wartość kosztorysowa drugiej inwestycji sięga 2,5 miliona. - Przetarg na OZE powinniśmy rozstrzygnąć w lutym. Po wyborze wykonawcy będziemy mogli oszacować wkład własny mieszkańców, a cały projekt ma być zrealizowany w tym roku. Większość pieniędzy na ten cel pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - dodaje Artur Markowski. Pieniądze na sieć wodociągową będą pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ma być ona budowana w Wojciechowie - Kolonii Piątej, Wojciechowie - Kolonii Pierwszej, Maszkach, Maszkach koło Wojciechowa, Palikijach Drugich i w Miłocinie.

W tegorocznym budżecie są również zapisane środki, które Gmina Wojciechów przekaże Powiatowi Lubelskiemu na wspólne inwestycje drogowe. Chodzi o 175 tysięcy złotych na budowę "opaski bezpieczeństwa", czyli wąskiego chodnika przy drodze powiatowej w Palikijach (Palikijach Drugich) przy stawach. Pieniądze te powinny wystarczyć na wykonanie około 500-metrowego odcinka. Zakres robót może być większy jeśli samorząd otrzyma pomoc z rządowego programu, przeznaczonego dla gmin, w których w przeszłości były PGR-y. Z tego źródła Wojciechów zamierza pozyskać około 1 miliona złotych na wykonanie prawie 1,5-kilometrowej "opaski". To jeden z trzech wniosków, które gmina ma złożyć do 12 lutego. Pozostałe dotyczą budowy kolejnych fragmentów sieci wodociągowej i dróg wewnętrznych w Palikijach Pierwszych i Palikijach Drugich.

Ponadto radni zabezpieczyli w budżecie ponad 430 tysięcy złotych na modernizację oświetlenia drogowego (w tym prawie 300 tysięcy dotacji z RPOO WL) i ponad 1 milion 400 tysięcy na drogi gminne. Te ostatnie zadania będą realizowane w miejscowościach: Wojciechów, Stary Gaj, Nowy Gaj, Wojciechów - Kolonia Piąta i między Łubkami a Halinówką. Na część z tych inwestycji gmina chce pozyskać dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Podczas czwartkowej sesji rada gminy podniosła również wysokość diet dla sołtysów i ekwiwalentów dla strażaków ochotników. Sołtysi za udział w sesjach rady gminy i sesjach sołeckich będą otrzymywać 110 złotych zamiast obecnych 60. Z kolei ekwiwalent dla strażaków za za udział w działaniach ratowniczych będzie wynosić 15 złotych za godzinę zamiast dotychczasowych 10, a za udział w szkoleniach lub ćwiczeniach, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, druhowie będą otrzymywać nie 5 złotych jak obecnie, a 7,50.

 

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-budzet-na-2021-rok-przyjety,24631.html?p=1

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót