USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Grafika z napisami: Wsparcie KPRM dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y RFIL KPRM w ramach KPRM RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH KPRM <RFIL

Są wnioski o wsparcie z nowego programu

Opublikowano dn. 10-02-2021

Gmina Wojciechów stara się o pomoc z nowego programu, wspierającego tereny po dawnych PGR-ach. W naborze, który kończy się 12 lutego, miejscowy samorząd złożył trzy wnioski o łacznej wartości ponad milionów złotych.

Pierwszy wniosek dotyczy dotacji w wysokości 1 miliona złotych na budowę "opaski bezpieczeństwa", czyli wąskiego chodnika przy drodze powiatowej w Palikijach (Palikijach Drugich) przy stawach. Na razie gmina przeznaczyła na ten cel 175 tysięcy złotych jako pomoc dla Powiatu Lubelskiego. Pieniądze te powinny wystarczyć na wykonanie około 500-metrowego odcinka. Jeśli samorząd gminny otrzyma wsparcie z rządowego programu zakres robót będzie większy i może objąć nawet 1,5 kilometra "opaski". W ramach inwestycji ma być wykonany również podjazd i parking przy bibliotece w Palikijach Drugich.

Kolejny wniosek dotyczy budowy około 2,5 kilometra dróg wewnętrznych w Palikijach Pierwszych i Palikijach Drugich. Wartość tego zadania szacuje się także na 1 milion złotych.

Z nowego programu Gmina Wojciechów chce również pozyskać 1 milion 100 tysięcy złotych na budowę około 5 kilometrów sieci wodociągowej i rezerwowej studni w Palikijach.

Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i zostały złożone do wojewody lubelskiego. Ostateczne decyzje o podziale środków podejmie Komisja do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołana przy prezesie Rady Ministrów.

Żródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-sa-wnioski-o-wsparcie-z-nowego-programu,24718.html?p=1

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót