USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie pucharów

Konkurs sportowych zadań publicznych

Opublikowano dn. 29-03-2021

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Wojciechów, mogą się starać o samorządowe pieniądze na realizację sportowych zadań publicznych. Samorząd ma do rozdysponowania na ten cel 20 tysięcy złotych.

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu gmina przeznaczyła 17 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę mogą otrzymać organizacje, które chcą się zająć wspieraniem działań sportowych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych.

Propozycje wykorzystania tych pieniędzy można składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Wojciechów do 31 marca. Oceniająca wnioski komisja będzie brać pod uwagę m.in.: koszty, kwalifikacje zaangażowanych w dane przedsięwzięcie osób i udział środków własnych, a także realizację zadań wykonywanych w poprzednich latach.

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.wojciechow.pl, a szczegółowe informacje uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 517 73 53 wewnętrzny 30.


(fot. arch. UG Wojciechów)

 

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-konkurs-sportowych-zadan-publicznych,24931.html

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót