USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów

Gospodarka odpadami - informacja

Opublikowano dn. 28-05-2021

Gospodarka odpadami - informacja

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym w 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 

18 8735 1017 1000 0111 2000 0570

 

 

Mieszkańcy nie będą pisemnie informowanie i  nie będą wysyłane druki o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów. Opłaty należy dokonywać na podstawie złożonej deklaracji.

 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

  • 12,00 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny (segregowany)
  • 48,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny (segregowany)

TERMINY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. należy uiszczać w  ustalonych terminach:

  • do 31 marca br. za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
  • do 30 czerwca br. za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
  • do 30 września br. za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)
  • do 31 grudnia br. za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na numer konta bankowego 18 8735 1017 1000 0111 2000 0570

 

PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK-U

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) od 01.01.2021 r. będzie świadczył usługi przyjmowania odpadów w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 17:00.

 

Ikona docGospodarka odpadami_informacja


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót