USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

LOM1

Raport z przebiegu konsultacji społecznych wizji współpracy jednostek samorządu terytorialnego - Strategia LOM

Opublikowano dn. 07-06-2021

Wójt Gminy Wojciechów dziękuje bardzo za poświęcony czas wszystkim mieszkańcom, którzy wzieli udział w konsultacjach społecznych.

Pośród osób wypełniających ankietę konsultacyjną - Gmina Wojciechów stanowiła 11% dzięki czemu uplasowała się na 3 miejscu.

 

Przedmiotem konsultacji była wizja współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021 – 2027.

Celem konsultacji było zebranie potrzeb, pomysłów oraz opinii od mieszkanek i mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin i 5 powiatów) przy realizacji wspólnych działań we wskazanych obszarach tematycznych i planowanej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Zebrany materiał będzie stanowił podstawę diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu strategicznego na przyszłe lata - Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027. Dodatkowo konsultacje miały pomóc zweryfikować: co mieszkanki i mieszkańcy wiedzą o współpracy ponadlokalnej i jak ją opiniują. 

Konsultacje społeczne trwały od 1 kwietnia 2021 do 5 maja 2021 r.

 

Formy konsultacji społecznych:

Odbyły się 2 protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne online z mieszkańcami i mieszkankami (12 kwietnia o godz. 17.00 oraz 20 kwietnia o godz. 12.00). Linki do spotkań zostały opublikowane na stronie lublin.eu. Przed spotkaniami można również było zgłosić zapotrzebowanie na udział tłumacza Polskiego Języka Migowego. Takich zgłoszeń nie odnotowano.

Zapewniono także dyżur konsultacyjny w formie telefonicznej prowadzony od 12 kwietnia do 5 maja, w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 8.30-14.00.

Przeprowadzono badania jakościowe i ilościowe poprzez ankietę zamieszczoną na stronie lublin.eu.

Przez cały czas trwania konsultacji przyjmowano od mieszkańców i mieszkanek opinie na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustanie do protokołu.

 

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Lublin wyznaczoną do przeprowadzenia konsultacji społecznych było Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Ikona odtkonsultacje społeczne raport przebiegu

Ikona pdfraport_z_konsultacji_strategia_lom

Ikona pdfprezentacja raportu z przebiegu konsultacji strategia lom


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót