USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Droga

Rada za absolutorium dla wójta

Opublikowano dn. 29-06-2021

Wójt gminy Wojciechów Artur Markowski ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Uchwała w tej sprawie została przyjęta przez radę gminy jednogłośnie.

Plan dochodów na 2020 rok został wykonany w 98,04%, a wydatków - 93%. Na inwestycje Gmina Wojciechów wydała w ubiegłym roku ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych, z których część pochodziła ze źródeł zewnętrznych w tym funduszy unijnych.

Pieniądze z Unii Europejskiej wojciechowski samorząd wykorzystał m.in. na termomodernizację budynku OSP Łubki, na którą wydał prawie 400 tysięcy złotych. Większość kosztów gmina pokryła dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Za ponad 160 tysięcy samorząd zmodernizował drogę dojazdowa do gruntów rolnych w Wojciechowie Kolonii Piątej. Część pieniędzy na ten cel pochodziła z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Z tego samego źródła gmina pozyskała część pieniędzy na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góra. Całość kosztowała ponad 250 tysięcy złotych.

Na liście najbardziej kosztownych zadań zrealizowanych w 2020 roku jest jeszcze kilka inwestycji drogowych, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Ponad 470 tysięcy złotych samorząd przeznaczył na przebudowę drogi w Szczuczkach i około 280 tysięcy na podobną inwestycję w Palikijach. Na obydwa zadania pozyskał dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto razem z Powiatem Lubelskim Gmina Wojciechów przebudowała 3-kilometrowy odcinek drogi powiatowej Niezabitów - Łubki - Wojciechów w Łubkach. Samorząd powiatowy pozyskał na to zadanie dotację z FDS, która pokryła 80 procent kosztów, a pozostałe 20 procent, po połowie, zapewniły powiat i gmina. Samorząd gminny wydał na ten cel około 350 tysięcy złotych.

Wspólnie obydwa samorządy przebudowały również prawie 5,5 kilometra drogi Wąwolnica - Stary Gaj. Wydały na ten cel po ponad 900 tysięcy złotych. Koszt robót przekroczył 4 miliony 800 tysięcy złotych, z czego prawie 3 miliony gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


(fot. arch. UG Wojciechów)

Źródło: IAS 24 

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-rada-za-absolutorium-dla-wojta,25396.html?p=1


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót