USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Opublikowano dn. 07-07-2021

nbaór

Do 8 lipca można wziąć udział w uzupełniającym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego. Prace spisowe rozpoczęte 1 kwietnia będą prowadzone do 30 września.

Kto może zostać rachmistrzem?

 •          osoba pełnoletnia
 •          ciesząca się nieposzlakowaną opinią
 •         posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 •         posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie
 •          nieskazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co powinno zawierać zgłoszenie kandydatury?

 •         imię i nazwisko
 •         adres zamieszkania
 •         datę urodzenia
 •          adres e-mail
 •          numer telefonu
 •         oświadczenie o wykształceniu, niekaralności i przetwarzaniu danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Gdzie można zgłaszać kandydatury na rachmistrzów?

 •          dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu gminy
 •          przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5, 24-204  Wojciechów, z dopiskiem „Rekrutacja – NSP 2021”
 •          za pośrednictwem poczty elektronicznej: na skrzynkę e-mailową urzędu (info@wojciechow.pl) lub poprzez platformę ePUAP

Zgłoszenia niekompletne lub po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Co będzie należało do głównych zadań rachmistrza spisowego?

 •         przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową
 •          zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
 •          przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, po którego ukończeniu może przystąpić do egzaminu końcowego.

Dodatkowe pytania dotyczące naboru można skierować także drogą mailową na adres: info@wojciechow.pl

Dodatkowe informacje o naborze dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym na stronie internetowej www.spis.gov.pl

 

Do pobrania:

Ikona docxFormularz_Oferta_Kandydata_Na_Rachmistrza

Ikona pdfKlauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Ikona pdfOgłoszenie Wójta Gminy o naborze

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót