USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

logo KLW

Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

Opublikowano dn. 11-08-2021

Nałęczów, dnia 10 sierpnia 2021 roku,

 

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, że Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii realizuje projekt pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Przygotowanie założeń i procedury certyfikacyjnej w ramach Systemu certyfikacji usług i produktów Krainy Lessowych Wąwozów
 • Przygotowanie do działania Komisji Certyfikacyjnej
 • 3 szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców - uczestników Systemu certyfikacji
 • Przeprowadzenie pilotażowego procesu certyfikacji u min. 40 wnioskodawców

Efektem dotychczasowych prac jest przygotowanie procedur oraz zasad certyfikacji usług oraz produktów Krainy Lessowych Wąwozów w następujących obszarach:

 • Usługi noclegowe, w tym agroturystyka i turystyka na obszarach wiejskich
 • Usługi gastronomiczne
 • Produkty żywnościowe
 • Produkty rzemieślnicze i artystyczne
 • Atrakcje turystyczne

 

Kolejnym etapem jest przygotowanie działań Komisji Certyfikacyjnej.  Każdy z członków Komisji Certyfikacyjne powinien:

 1. Posiadać wiedzę z zakresu:
  • budowy i rozwoju produktów turystycznych, w tym w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych,
  • budowy i rozwoju szlaków kulinarnych, strategii i programów turystyki kulinarnej, enoturystyki etc., projektów dotyczących dziedzictwa kulinarnego i produktów,
  • dziedzictwa kulturowego Krainy Lessowych Wąwozów
  • wytycznych związanych z prowadzeniem działalności w kategoriach podlegających certyfikacji
  • preferowanej jakości poszczególnych produktów i usług,
  • specyfiki Krainy Lessowych Wąwozów oraz specyfiki jej oferty turystycznej
 1. Przejść szkolenie z zakresu wiedzy o certyfikacji, w tym: celów, założeń i kryteriów certyfikacji tym samym uzyskując uprawnienia do przeprowadzania certyfikacji.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w pracach Komisji Certyfikacyjnej proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres info@kraina.org.pl.  Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o terminie szkoleń warunkujących uczestnictwo w pracach Komisji.

 

Z poważaniem

Wiesław Czerniec

Dyrektor Biura

Lokalnej Organizacji Turystycznej

„Kraina Lessowych Wąwozów”

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót