USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2021

Opublikowano dn. 02-09-2021

opieka wytch
 
 
 

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 opieka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowie przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program na terenie Gminy Wojciechów jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

13.05.2021r. - 31.12.2021r.

 

Kwota dofinansowania – 43 200,00 zł.

 

Kwota wkładu własnego – 5 000,00 zł.

  

Całkowita wartość – 48 200,00 zł.

  

 Cele Programu

 

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

 

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy Wojciechów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej planujemy objąć 6 osób w tym 5 dorosłych i 1 dziecko. W ramach opieki wytchnieniowej wszystkim osobom objętym programem planujemy przyznać maksymalną liczbę godzin czyli po 240 godzin na osobę, co daje łączną liczbę godzin 1440.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonu 81-517-79-95 lub mailowo: ops@opswojciechow.pl

 

Załączniki:

Ikona pdfKlauzula_Informacyjna,

Ikona pdfZal_nr_8_Karta_Zgloszenie_do_Programu_Opieka_Wytchnieniowa_2021

Ikona pdfZal_nr_7_Karta_oceny_stanu_osoby_niepelnosprawnej_wg_zmodyfikowanej_skali_FIM

Ikona pdfProgram_Opieka_Wytchnieniowa_edycja_2021

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót