USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

logo ministerstwo rozwoju i technologi

Ankieta - prekonsultacje projektu formularza wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Opublikowano dn. 14-09-2021

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi pracami nad przyśpieszeniem procesu inwestycyjnego poprzez wykorzystanie narzędzi i technik cyfrowych, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udział
w prekonsultacjach projektu formularza wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu, poprzez wypełnienie ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/661852/prekonsultacje-projektu-formularza-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu.html

do 21 września 2021 r. włącznie.

 

Wypełnienie ankiety jest nieobowiązkowe.

Ankieta składa się z dwóch części:

1.       Wstępu, gdzie należy podać podstawowe informacje identyfikujące osobę lub jednostkę wypełniającą ankietę.

2.        Uwag do pytań zawartych w poszczególnych sekcjach projektu formularza wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenu.

Z pełną treścią projektu formularza wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prekonsultacje-projektu-formularza-wniosku-o-ustalenie-warunkow-zabudowy-i-zagospodarowania-terenu

w postaci możliwych do pobrania plików.

 

Informujemy, że formularz wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
w obecnym brzmieniu został opracowany na podstawie analizy stosowanych formularzy lokalnych oraz uwzględnieniu aktualnego stanu prawnego.

Celem prowadzonych prac jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego poprzez wykorzystanie narzędzi i technik cyfrowych. Formularz docelowo zostanie ujęty w przepisach wykonawczych
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.       Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.       Sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Jednocześnie dziękujemy za duże zaangażowanie podczas realizacji poprzednich ankiet, dotyczących zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz projektu Krajowej Klasyfikacji Przeznaczenia Terenu (KKPT) – Państwa aktywny udział we współtworzeniu wspólnych rozwiązań jest niezwykle istotny.

 

Liczymy na Państwa cenne uwagi.

 

                                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                                              Anna Michalik

                                                                                                                              Zastępca dyrektora departamentu

Ikona pdfPismo_Ankieta_Prekonsultacje, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [761.75 KB]


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót