USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

caritas logo

,,RÓWNE SZANSE - drogą do godnego życia osób niesamodzielnych"

Opublikowano dn. 24-09-2021

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są w biurach projektu (siedziba Caritas AL., ul. Wyszyńskiego 2 w Lublinie, tel 81 532 95 71 e-mail: dabrowica.caritas@gmail.com oraz GOPS w Jastkowie, Sieprawice 24)

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2021 roku Cartias Archidiecezji Lubelskiej wraz z Gminą Jastków/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie rozpoczęła realizację projektu ,,RÓWNE SZANSE - drogą do godnego życia osób niesamodzielnych" (nr projektu RPLU.11.02.00-06-0094/20) w ramach Osi 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi Społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększona dostępność do wysokiej jakości usług społęcznych poprzez utworzenie i prowadzenie już od października br. na terenie gm. Jastków 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 20 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących na terenie miasta Lublin lub w powiecie lubelskim poprzez prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Dąbrowicy oraz Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego i wspomagania oraz wsparcie 3 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Uczestnikom/uczestniczkom naszego projektu oferujemy:

  • usługi opiekuńcze;
  • zajęca z: samoobrony, arteterapii, kulinarne, muzyczne;
  • zajęcia usprawniające fizycznie;
  • zajęcia zelementami socjoterapii;
  • treningi umiejętności społecznych i samoobsługi

plakat

Ikona pdfPlakat informacyjny


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót