USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Pieniądze w słoiku

Pomysły na wykorzystanie funduszu sołeckiego zgłoszone

Opublikowano dn. 11-10-2021

Wszystkie sołectwa gminy Wojciechów chcą także w przyszłym roku korzystać ze środków funduszu sołeckiego. O rozdysponowaniu tych pieniędzy mieszkańcy decydowali na zakończonych właśnie zebraniach sołeckich.

Podobnie jak w poprzednich latach tak i teraz wśród najczęściej zgłaszanych pomysłów są remonty dróg, w tym zakup materiałów na utwardzenie tras gruntowych, modernizację dróg szutrowych czy nowe nawierzchnie odcinków tras wykonanych z asfaltu. Zgodnie z przepisami niektóre sołectwa chcą w przyszłym roku realizować wspólne inwestycje.

Na liście zgłoszonych zadań są również: budowa oświetlenia drogowego, doposażenie placów zabaw i spotkań oraz jednostek OSP i kół gospodyń wiejskich.

Wszystkie wnioski z zebrań wiejskich są teraz sprawdzane pod względem formalnym, czyli na przykład czy proponowane inicjatywy należą do zadań własnych gminy, ponieważ tylko takie mogą być finansowane z funduszu sołeckiego. Jeśli weryfikacja okaże się pozytywna, propozycje znajdą się w projekcie przyszłorocznego budżetu.

W 2022 roku do wydania z funduszu sołeckiego będzie prawie 520 tysięcy złotych,. To o 33 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podział pieniędzy na poszczególne sołectwa odbywa się na podstawie algorytmu, który uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców. W gminie Wojciechów kwoty te wahają się od prawie 40 tysięcy złotych dla największego sołectwa Miłocin do ponad 13 tysięcy dla sołectwa Nowy Gaj.

Samorządy mogą, ale nie muszą wydzielać środków na fundusz sołecki w swoim budżetach. Te, które zdecydują się na takie rozwiązanie, mogą liczyć na zwrot części nakładów z budżetu państwa.

Źródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-pomysly-na-wykorzystanie-funduszu-soleckiego-zgloszone,25953.html

 

 

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót