USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów Polski Ład

POLSKI ŁAD - Gmina Wojciechów

Opublikowano dn. 25-10-2021

Kolejne wspaniałe wiadomości dla naszej gminy!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wojciechów,

Spieszę poinformować, że dzisiaj Premier Mateusz Morawiecki, ogłosił rozstrzygnięcie pierwszego naboru funduszu POLSKI ŁAD dla samorządów. W lipcu 2021 r. gmina Wojciechów złożyła trzy wnioski w ramach naboru do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład:

(1) Przebudowa drogi w miejscowości Miłocin (przy łąkach)

Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego o długości 3,050 km w miejscowości Miłocin, położonego na działkach nr: 199, 507,269, 282 (obręb Miłocin Kol.) oraz działce nr 131 (obręb Palikije I). Przewidywana wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00 zł (5% przewidywanej wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji).

(2) Przebudowa ciągu drogowego w Palikijach (tzw. zapłocia)

Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu drogowego (od drogi powiatowej nr 2233L (Miłocin – Stasin – Podole – Bełżyce) do granicy ze Sporniakiem) w miejscowościach Palikije Drugie i Palikije Pierwsze, Droga zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych: 437, 531, 530 (obręb geodezyjny Palikije I) oraz działce ewidencyjnej nr 321 (obręb geodezyjny Palikije II). Przewidywana wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00 zł (5% przewidywanej wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji).

(3) Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze (za kościołem w kierunku Matczyna, gm. Bełżyce - tzw. Ukraina).

Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 5 km, wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy nieruchomości dla ok. 70 gospodarstw domowych w miejscowości Palikije Pierwsze. Przewidywana wartość inwestycji: 1.500.000,00 zł. Deklarowana kwota udziału własnego: 75.000,00 zł (5% przewidywanej wartości inwestycji). Kwota wnioskowanych środków: 1.425.000,00 zł (95% przewidywanej wartości inwestycji).

Termin rozpoczęcia procedury zakupowej zostanie uruchomiony w terminie do 6 miesięcy od daty wygenerowania wstępnej promesy. Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy.

W wyniku rozstrzygnięć naboru Gmina Wojciechów uzyskała dofinansowanie na 3 wymienione wyżej zadania. Uzyskaliśmy łączne dofinansowanie w kwocie: 4.275.000 zł przy wkładzie własnym z budżetu gminy 225.000 zł. Serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dostrzegani potrzeb naszej gminy oraz wszystkim osobom za silne wspieranie inicjatyw gminy Wojciechów. Dzięki Państwu i tak dużemu wsparciu środkami pozabudżetowymi gmina może spełniać marzenia swoich mieszkańców.

Dziękuję Przemysław Czarnek, Lech Sprawka, Sylwester Tułajew, Jan Kanthak, Marek Grzegorz Wojciechowski

Wójt Gminy Wojciechów

Polski ŁadPolski Ład

 

 

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót