USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Logo Wojciechów

Gmina Wojciechów otrzymała kolejne środki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Opublikowano dn. 06-11-2021

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wojciechów,

pragnę przekazać kolejne dobre informacje dla naszej gminy!!!

Dzisiaj Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przekazaniu gminom środków na realizację projektów kanalizacyjnych i wodociągowych. Podział środków nastąpił na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października br. Środki gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.

W przypadku projektów wodociągowych algorytm podziału 1 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 90 proc., a także poziom zamożności danej gminy. Kwota środków przekazanych poszczególnym gminom na inwestycje wodociągowe nie może być mniejsza niż 0,3 mln zł i większa niż 5,604 mln zł.

Na inwestycje z zakresu kanalizacji algorytm podziału 3 mld zł uwzględniał m.in. to, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60 proc., a także poziom zamożności danej gminy. Kwota środków przekazanych poszczególnym gminom może być mniejsza niż 0,9 mln zł i większa niż 5,186 mln zł.

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że Gmina Wojciechów otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie: (1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę - dofinansowanie 3.159.243,00 zł, (2) kanalizacji - dofinansowanie 3.854.876,00 zł.

Realizacja inwestycji w latach 2021-2024.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym, radnych gminy, sołtysów i mieszkańców naszej gminy Panu Premierowi za dostrzeganie problemów naszej gminy, za wsparcie i okazaną pomoc. Jest to wyraz solidarności i głębokiego zrozumienia dla naszych potrzeb - szczególne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Bardzo się cieszę, że nasza gmina po raz kolejny otrzymała tak znaczące środki rządowe na inwestycje lokalne, które pozwolą zmieniać jej oblicze.

Bardzo dziękuje wszystkim osobom za wspieranie inicjatyw, służących rozwojowi naszej małej ojczyzny.

 

Artur Markowski

Wójt Gminy Wojciechów

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/premier-4-mld-zl-na-projekty-kanalizacyjne-wodociagowe-aktualizacja

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót