USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

fundusz

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych dla gminy Wojciechów

Opublikowano dn. 23-11-2021

Projekt „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wojciechów
Gmina Wojciechów w ramach realizacji projektu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” złożyła wniosek i
otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 61.201,50 zł.

Projekt zakłada wsparcie dla 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy
Wojciechów w postaci:
- pomocy psychologicznej
- aktywizacji ruchowej
- wyposażenia w paczkę z artykułami higieniczno-dezynfekcyjnymi.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu zostaną zakupione materiały
ochronne dla instytucji użyteczności publicznej w postaci:
- oczyszczaczy powietrza
- generatorów ozonu
- zmywarko-wyparzarki gastronomicznej.

Realizacja działań przewidzianych w projekcie prowadzona będzie do 31.12.2021 r.
Wójt Gminy Wojciechów

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót