USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Monety

Nowe stawki podatków i opłat za odpady

Opublikowano dn. 29-11-2021

W przyszłym roku w gminie Wojciechów będą obowiązywać nowe stawki podatków lokalnych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Decyzje w tej sprawie zapadły na sesji w piątek 26 listopada.

Radni obniżyli cenę kwintala żyta, potrzebną do obliczenia podatku rolnego, podaną przez Główny Urząd Statystyczny, z 61 złotych 48 groszy do 52 złotych. Oznacza to, że podatek rolny wzrośnie ze 122 złotych 50 groszy do 130 złotych za hektar przeliczeniowy. Średnio o 10 procent wyższe będą również pozostałe stawki podatkowe, w tym podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

Od 1 stycznia będą również obowiązywać nowe opłaty oraz zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Stawka bazowa "opłaty śmieciowej" została ustalona na poziomie 22 złotych od osoby, ale właściciele nieruchomości, którzy nie będą oddawać odpadów biodegradowalnych tylko gromadzić je na indywidualnych kompostownikach, będą mogli skorzystać z ulgi w wysokości 7 złotych od osoby. W takim przypadku opłata będzie wynosić 15 złotych. Do końca roku będzie obowiązywać jedna stawka - 12 złotych od osoby.

- Przyczyną podwyżki są rosnące koszty utrzymania całego systemu gospodarki odpadami, w tym wzrost płacy minimalnej oraz cen paliwa i energii. Jeśli wszyscy mieszkańcy będą sumiennie regulować "opłaty śmieciowe", wpływy z nich powinny pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu - wyjaśnia wójt gminy Wojciechów Artur Markowski.

Oprócz nowych stawek od Nowego Roku zmienią się zasady odbioru odpadów. Chodzi m.in. o mniejszą niż do tej pory częstotliwość odbioru śmieci biodegradowalnych i zmieszanych w okresie letnim. Takie frakcje przez cały rok będą odbierane nie dwa, a raz w miesiącu. Poza tym w sezonie grzewczym, czyli od grudnia do kwietnia, co dwa miesiące mieszkańcy będą mogli oddawać popiół.

W związku z nowymi zasadami mieszkańcy będą musieli złożyć nowe deklaracje śmieciowe, w których m.in. będą mogli zaznaczyć chęć korzystania z ulgi za gromadzenie odpadów biodegradowalnych w indywidualnych kompostownikach. Deklaracje będą do pobrania po uprawomocnieniu się piątkowych uchwał i ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Źródło IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-nowe-stawki-podatkow-i-oplat-za-odpady,26195.html

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót