USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Gmina Wojciechów

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojciechowie

Opublikowano dn. 01-12-2021

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wojciechowie

Ostatnie miesiące to dla wszystkich zaangażowanych w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych gorący okres sprawozdawczo – wyborczy. Również w gminie Wojciechów w dniu 29 października 2021 roku odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wojciechowie. Miejscem, gdzie odbyły się uroczystości była remiza OSP w Ignacowie. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze to wielkie święto dla każdej z OSP, jest wydarzeniem szczególnym, bowiem zbierają się wtedy najwyższe władze – Walne Zebranie, podsumowujące dotychczasową 5-letnią działalność.

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP to przede wszystkim okazja do złożenia podziękowań za ofiarną pracę i ogromne zaangażowanie dotychczasowym członkom ustępującego zarządu, pod przewodnictwem Prezesa dh Artura Markowskiego, w skład którego wchodzili ponadto: Wiceprezesi – Sławomir Chudzik i Czesław Bednarczyk, Sekretarz – Stanisław Kamela, Skarbnik – Marian Matys, Komendant Gminny – Paweł Kowalski, członek prezydium – Sławomir Mazurek oraz członkowie zarządu Wolak Krzysztof, Zamojski Gustaw, Ochniak Grzegorz, Wiesław Zając, Plewik Zygmunt, Adamczyk Miłosz, Michał Frątczak i Andrzej Nowomiejski. Skład Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP RP przedstawiał się następująco: Przewodniczący – Dariusz Podstawka, Wiceprzewodniczący – Bartoszcze Zbigniew, Sekretarz – Marcin Jośko.

Ustępujący Zarząd zdając sprawozdanie z osiągnięć i sukcesów, jakie miały miejsce w ostatnich 5 latach, zwrócił uwagę przede wszystkim na działania zmierzające do poprawy ogólnego wizerunku, funkcjonalności a także wyposażenia i bezpieczeństwa strażnic OSP. Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy wymienić:

·         OSP Miłocin-Czajki: Termomodernizacja budynku remizy połączona z wymianą bramy garażowej, remont garażu, remont pomieszczeń na siłownię, wykonanie altany, malowanie i remont dachu oraz orynnowania, wykonanie odwodnienia z kostki brukowej, wykonania podjazdu do remizy  z mieszanki mineralno-asfaltowej, montaż systemu selektywnego powiadamiania, zakup aparatów ODO MSA, fantomów RKO, zestawu PSP R1 z wyposażeniem, zakup projektora + rzutnik, zakup motopompy  szlamowej SWT, pilarek spalinowych do drzewa, mundurów koszarowych, mundurów wyjściowych, mundurów bojowych – znaczną część środków na pokrycie inwestycji jednostka pozyskała ze źródeł zewnętrznych.

·         OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza: remont schodów wejściowych do budynku, remont posadzki w garażu, termomodernizacja budynku (docieplenie ścian i stropu, wymiana okna i bramy garażowej), montaż centralnego ogrzewania,  przebudowa budynku na świetlicę wiejską z remontem klatki schodowej, Remont pomieszczeń po sklepie z przeznaczeniem na pralnio-suszarnię, zakup sprzętu i umundurowania o wartości powyżej 68 tys. zł, nieodpłatnie pozyskany zestaw narzędzi hydraulicznych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt AGD, naczynia, krzesła, stoły i meble kuchenne. W ramach funduszu alkoholowego zakupiono projektor multimedialny, telewizor, stół-piłkarzyki i dart

·         OSP Ignaców: Ogrodzenie działki, utwardzenie działki, wykonanie remontu dachu, dobudowanie części socjalnej, remont kapitalny garażu, instalacja centralnego ogrzewania gazowego, wybudowanie studni głębinowej, wymiana instalacji elektrycznej, instalacja systemu selektywnego powiadamiania, wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, Zakup sprzętu: radiostacja nasobna 3 szt., prądownica (Rosenbauer, sportowa, pianowa), torba medyczna PSP R1 z wyposażeniem, ubranie specjalne 8 szt., ubranie koszarowe 14 szt., buty (gumowe skórzane, oficerskie), rękawice, kominiarki, ubrania na szerszenie, mundury wyjściowe 19 szt.,  i pozostały sprzęt p.poż

·         OSP Łubki Kolonia: jednostka zakupiła buty strażackie 7 par, hełmy 8 szt., ubrania koszarowe 3 kpl., mundury wyjściowe 3kpl., mundury bojowe 3kpl., buty gumowe 1 para,  rozdzielacz,  ubrania specjalne typu Nomex, rękawice ochronne, kominiarki, buty gumowe, latarki, narzędzie ratownicze hooligan, ułożono kostkę brukową pod garaż blaszany, wykonano nową posadzkę w garażu, wymieniono bramę garażową, wykonano remont i malowanie elewacji, zakupiono telewizor, piłę spalinową, drabinę i tłumicę

·         OSP Stasin: termomodernizacja budynku, remont instalacji elektrycznej, montaż bramy garażowej, wymiana drzwi, wybudowanie altanki, utwardzenie placu przy remizie, wymiana ogrodzenia wokół remizy, wykonanie sztandaru, zakup mundurów wyjściowych, zakup torby medycznej PSP R1 kpl., 2 kpl. aparatów ODO,  wkrętarkę, latarki 5 szt. turbowentylator oddymiający, prądownicę turbojet , zestaw dydaktyczny, czujnik tlenku węgla i koc gaśniczy, zbiornik brezentowy buty bojowe rękawice, radiostację przenośną , szelki ratownicze.

·         OSP Góra: wykonano termoizolację budynku i ogrodzenie placu remizy, remont dużej sali, zakup krzeseł i stołów, wyposażenie siłowni, wykonanie studni głębinowej, wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki, wykonanie kuchni i łazienki, zakup regału kuchennego, wykonanie elewacji budynku, zakup kuchni gazowej i zmywarki, zakup zastawy stołowej na 100 osób– wszystkie prace zostały wykonane czynem społecznym.

·         OSP Sporniak: wykonanie termomodernizacji budynku połączonego z wymianą okien drzwi i bramy garażowej, remont garaży i zaplecza socjalnego, wykonanie siłowni,  wykonanie toalet, wykonanie ogrodu przy remizie, zamontowanie rzeźby Floriana przy remizie, zakup hełmów, umundurowania bojowego rękawic, montaż monitoringu przy remizie, jednostka wykonała remont  świetlicy w budynku remizy, remont kuchni, remont klatki schodowej, zakupiła telewizor, zakup samochodu Star 244, remont kapliczki, wykonanie placu zabaw.

·         OSP Łubki: wykonanie regałów, stołów, zakup zastawy stołowej na 50 osób, zakup kuchenki, lodówki, warnika i kuchenki mikrofalowej, zakup 50 szt. krzeseł, wykonanie remontu kuchni, wykonanie termomodernizacji budynku remizy wraz z centralnym ogrzewaniem gazowym.

·         OSP Wojciechów: remont  garażu, montaż monitoringu, zakup prądownicy, piły szablastej, zmywarki, zestawu wysokościowego, zestawu armatury mgłowej, ubrań specjalnych, kamery termowizyjnej, mundurów wyjściowych, lancy gaśniczej, krzeseł i zestawu elektrycznych narzędzi do ratownictwa technicznego. W roku 2020 jednostka pozyskała nieodpłatnie samochód Skoda Octavia a w 2021 roku ambulans medyczny

·         OSP Palikije: jednostka wyremontowała salę, zakupiła prądownicę szybkiego natarcia i wymieniła okna na korytarzu, wyremontowała garaż wymieniła okna i drzwi, ułożyła terakotę w kuchni, utwardziła plac manewrowy przy remizie, wykonano odnowienie elewacji przy wejściu głównym do remizy, odwodnienie wokół remizy, doposażyła  w sprzęt samochód pożarniczy, zakupiła wentylator oddymiający, ubrania specjalne, wciągarkę do samochodu oraz doposażyła kuchnię, zakupiła pilarkę do drewna oraz wyremontowała pomieszczenia zaplecza garażu.

·         OSP Szczuczki: wykonanie termomodernizacji budynku(wymiana okien drzwi, ocieplenie ścian i stropu), remont kuchni, łazienki, wymiana podłogi w remizie malowanie ścian, wymiana pokrycia dachowego i orynnowania, wykonanie konstrukcji zadaszającej nad zabytkowym wozem  bojowym, montaż ogrodzenia wokół remizy i placu zabaw, wykonanie placu zabaw przy remizie.

·         OSP Stary Gaj: Ocieplenie  stropu na remizie,  wymiana okien 4 sztuki + drzwi 1 sztuka, wymiana podłogi malowanie sali i garażu,  zakup ubrań specjalistycznych FHR 008 MAX A GOLD 4 szt., zakup hełmów strażackich DRAGON HT 6 szt., zakup butów HERKULES 3 szt., zakup mundurów wyjściowych – 6 szt.

Kulminacyjnym momentem Zjazdu był oczywiście wybór nowego Zarządu, któremu będzie przez kolejną kadencję przewodniczył Artur Markowski. W skład Zarządu weszli ponadto: Wiceprezesi – Stanisław Kamela i Grzegorz Ochniak, Komendant Gminny - Paweł Kowalski, Sekretarz – Miłosz Adamczyk, Skarbnik – Marian Matys, członkami zarządu zostali: Czesław Bednarczyk, Czerniec Zenon, Krzysztof Wolak, Gustaw Zamojski, Zygmunt Plewik, Wiesław Zając, Sławomir Chudzik  i Michał Frątczak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – Robert Pałyga, Sekretarz – Konrad Żuchnik i członek – Kazimierz Żywicki.

W zjeździe uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in.: Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski, Sebastian Trojak - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marek Wojciechowski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Grzegorz Szyszko - Dyrektor Wykonawczy Biura ZOW ZOSP RP w Lublinie, Mieczysław Dziura – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Lublinie, mł. bryg Adam Pietrzak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Bełżycach, Artur Markowski - Wójt Gminy Wojciechów, Tomasz Zielonka – Zastępca Wójta Gminy Wojciechów, Wojciech Mirosław – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie, Grzegorz Piróg – Wiceprzewodniczący RG Wojciechów, Radni z terenu Gminy Wojciechów w osobach: Grzegorz Matyjasik, Andrzej Twardowski, Stanisław Kamela, Miłosz Adamczyk.

Zebrani Strażacy oraz goście zapoznani zostali z budżetem na 2021 rok przeznaczonym na ochronę przeciwpożarową, który wynosi 1 181 789,13 zł jest to 2,72 % budżetu gminy. Ogółem w okresie sprawozdawczym tj. w latach 2016-2020 zostały wydatkowane na OSP z terenu gminy środki finansowe w kwocie 4 603 412 zł w tym z:

1. Gmina Wojciechów - 3 260 000,00 zł
2. Ministerstwa Sprawiedliwości - 68 200,00 zł
3. MSWiA – 211 000,00 zł
4. KSRG – 32 000,00zł
5. Komenda Główna PSP - 30 000,00 zł
6. Związek OSP RP - 10 041,00 zł
7. Funduszu europejskiego - 462 438,00 zł
8. Starostwo Powiatowe w Lublinie – 40 000 zł
9. WFOŚiGW - 462 206,00 zł
10. Kółko Rolnicze – 6 500,00 zł
11. Darowizny i zbiórki pieniężne – 4 881,00 zł
12. KRUS – 10 146,00 zł
13. ORLEN – 5 000,00 zł
14. Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi” – 500 zł
15. Lasy Państwowe – 500,00 zł.

 

wydatki OSP

 

W latach 2016-2020 na terenie gminy Wojciechów odbyło się wiele uroczystości strażackich, tj,:

1. 2016 rok – 90 lecie OSP Łubki

2. 2017 rok – 90 lecie OSP Palikije

3. 2017 rok – 50 lecie OSP Wojciechów kolonia Pierwsza

4. 2018 rok – 70 lecie OSP Stasin

5. 2019 rok – 95  lecie OSP Wojciechów

6. 2019 rok  - Gminne święto STRAŻAKA obchodzone w OSP Łubki i kościele parafialnym w Łubkach

7. 2020 rok – 65 lecie OSP Ignaców

Jednostki z terenu gminy uczestniczyły w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP na których zajmowały następujące miejsca:

2016:I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Łubki Kolonia, III miejsce OSP Palikije

2017:I miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, II miejsce OSP Wojciechów, III miejsce OSP Czajki

2018:I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, III miejsce OSP Łubki Kolonia

2019:I miejsce OSP Wojciechów, II miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza, III miejsce OSP Łubki Kolonia

2020: Zawody nie odbyły się z powodu COVID-19

Udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych OSP zajmowały następujące miejsca:

2017: III miejsce OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza

2019: II miejsce OSP Wojciechów.

W okresie sprawozdawczym zostało przeszkolonych:

·         szkolenie podstawowe – 54 druhów

·         dowódców – 4 druhów

·         kwalifikowanej pierwszej pomocy – 35 druhów

·         ratownictwa technicznego – 6 druhów

·         kierowcy – 2 druhów

·         z obsługi LPR – 34 druhów

W okresie 2016 – 2020 przydzielono medale dla członków jednostek OSP z terenu Gminy Wojciechów:
1. Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 1 szt.
2. Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza -1 szt.
3. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 17 szt.
4. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – 21 szt.
5. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – 35 szt.
6. Odznakę wzorowy strażak – 38 szt.
7. Odznaka za wysługę lat – 140 szt.

Jednostki OSP Posiadające sztandar to:
1. OSP Palikije
2. OSP Miłocin-Czajki
3. OSP Stasin
4. OSP Ignaców
5. OSP Wojciechów
6. OSP Wojciechów kolonia Pierwsza
7. OSP Łubki-Kolonia
8. OSP Łubki

Analizując działalność kulturalną należy wspomnieć, że przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie działa Orkiestra Dęta, która obecnie liczy 25 osób. Orkiestra jest naszą wizytówką i trzeba się cieszyć, że jest widoczna podczas uroczystości kościelnych czy imprez okolicznościowych takich jak: Dożynki Parafialno-Gminne, Spotkania Kowali, WOŚP itp.
Orkiestra bierze udział w przeglądach orkiestr strażackich oraz w corocznym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bychawie. Od 2014 roku członkowie Orkiestry oraz członkowie OSP Wojciechów i OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza stworzyli grupę teatralną, która angażuje się w organizację koncertu WOŚP. OSP Palikije od kilku lat jest współorganizatorem sztabu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Szkole Podstawowej w Palikijach, finansuje światełko do nieba, dofinansuje leczenie sanatoryjno-rehabilitacyjne.

Od wielu lat organizowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Ponadto zebrani ocenili stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Wojciechów. Jednym z kryteriów tej oceny jest wieloletnia analiza wyjazdów do pożarów oraz innych zdarzeń, jakie zaistniały na terenie gminy. W latach sprawozdawczych zaistniało 77 pożarów, oraz 144 miejscowych zagrożeń.

 

 

ZESTAWIENIE ZDARZEŃ W LATACH 2016-2020  W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁY JEDNOSTKI OSP Z TERENU GMINY WOJCIECHÓW

TABELA 1

 

Najwięcej pożarów powstało z takich przyczyn jak:

·         nieostrożność osób dorosłych

·         korzystanie z przestarzałych instalacji elektrycznych i gazowych

·         wypalanie traw oraz słomy na ściernisku

·         brak porządku w obejściach

Obecnie na terenie gminy działa 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które dysponują samochodami zaliczającymi się do następujących kategorii:

·         lekkiej - 5 szt. w tym: 1 Żuki, 2 FS Lublin, 1 Renault Master, 1 Skoda Octavia

·         średniej - 9 szt. w tym: 1 Man, 1 Magirus-Deutz , 6 Star 244, 1 Star 200.

·         Ciężkiej – 1 szt. - Jelcz 010

Pod koniec Zjazdu została przyjęta uchwała programowa na lata 2021-2026 w której ustalone zostały główne kierunki pracy na najbliższą 5-letnią kadencję.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

·      dążenie do pozyskania nowych członków czynnych i wspierających

·      dążenie do regulaminowego umundurowania swoich członków, dbać o godność munduru strażackiego

·      utrzymanie i właściwa konserwacja sprzętu pożarniczego.

Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes – Artur Markowski podziękował wszystkim zebranym za przybycie i udział w spotkaniu. Przemawiając bezpośrednio do druhów strażaków podkreślił, iż wypełnianie obowiązków strażackich jest niewątpliwym wyróżnieniem, ale jednocześnie wymaga pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych zadaniach chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie. Życzył ponadto, aby ofiarna służba była bezpieczna i pozwalała zawsze na szczęśliwy powrót do domu, a trud podejmowany dla ratowania bliźnich był źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Życząc wszystkim pomyślności w służbie pożarniczej, działalności społecznej na rzecz lokalnego środowiska przez kolejną kadencję, Prezes Artur Markowski przekazał także serdeczne życzenia dla wszystkich sympatyków pożarnictwa, udzielających wsparcia i pomocy w realizacji zadań statutowych.

 

Przygotował:  Majcher Mariusz

 

 

 

 

Opublikowano dn. 01-12-2021


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót