USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

LOGO GMINA

Zmiana stawki za odbiór odpadów!!!

Opublikowano dn. 23-12-2021

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/226/21 z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Wojciechów od 1 stycznia 2022 r.  i wynosi:

 

    za odpady zbierane w sposób selektywny bez posiadania kompostownika 22zł/osobę/miesiąc (opłata podstawowa),

 

    za odpady zbierane w sposób selektywny z posiadanym kompostownikiem 15 zł/osobę/miesiąc (zwolnienie za kompostowanie bioodpadów wynosi 7zł/osobę/miesiąc opłaty podstawowej),

  

   w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w czterokrotnej wysokości od jednego mieszkańca tj. 88 zł/osobę/miesiąc.

 

Kwartalną opłatę należy uiszczać do 31 marca za I kwartał, do 30 czerwca za II kwartał, do 30 września za III kwartał, do 31 grudnia za IV kwartał danego roku kalendarzowego gotówką w kasie Urzędu Gminy Wojciechów, kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Wojciechów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wojciechów Bank Spółdzielczy w Poniatowej Nr 18 8735 1017 1000 0111 2000 0570, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”.

Przypominamy, iż opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dokonujemy na nr rachunku

18 8735 1017 1000 0111 2000 0570

 

Przyczyny wzrostu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

STAWKA

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót