USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

logo gmina

ZMIANY DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH W PSZOK.

Opublikowano dn. 23-12-2021

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/217/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, od 1 stycznia 2022 r. zostają wprowadzone w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych limity wagowe na odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Ustala się limit do 500 kg
gruzu oraz pozostałych rozbiórkowych do 1m 3 lub 300 kg (np. styropian, karton-gips itp.) z jednego gospodarstwa w danym
roku kalendarzowym. PSZOK nie przyjmuje bioodpadów od mieszkańców i odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej. Odbiór pozostałych odpadów w PSZOK pozostaje bez zmian czyli: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.
Punkt PSZOK zlokalizowany pod adresem Kozubszczyzna 56A, czynny we wtorek w godzinach 9-17.
 
Mapa dojazdu do PSZOK
 
pszok mapa

Autor: Gmina Wojciechów
Powrót