USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

innowacje

Szanowni Państwo, na ostatniej sesji Rady Gminy Wojciechów, która odbyła się w trybie zdalnym w dniu 28.12.2021 r., przedstawiciele Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski i prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, przedstawili prezentacje na temat "Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej" oraz "Programowanie budowy i rozbudowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w gminach". Zachęcamy do zapoznania się mieszkańców z tymi ciekawymi rozwiązaniami.

Łączę serdeczności i pozdrowienia :)

dr Artur Markowski
Wójt Gminy Wojciechów


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót