USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie z żółto-czarną wieżą i literami GOK zawartymi w kompozycji.

Jakie inwestycje w ośrodku kultury?

Opublikowano dn. 20-11-2023

Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie chce się starać o unijne dotacje na rozwój dziedzictwa kulturowego, ale zanim złoży wniosek chce poznać opinie odbiorców swojej oferty. Można je przekazać wypełniając ankietę, zamieszczoną w internecie.

Formularz zawiera zaledwie pięć pytań, a na udzielenie odpowiedzi nie trzeba dużo czasu.

Autorzy ankiety pytają m.in. jakie prace remontowe należy kontynuować przy Wieży Ariańskiej. Wśród proponowanych odpowiedzi są: renowacja elewacji, budowa dodatkowego sanitariatu, przebudowa piwnic, budowa hydrantów przeciwpożarowych, modernizacja sceny, budowa ogrodzenia czy renowacja schodów klatki schodowej.

W drugim punkcie ankietowani mogą wyrazić swoją opinię na temat zadaszonej sceny w gminie Wojciechów. - Jeśli miałaby taka powstać to powinna zostać zlokalizowana przy wieży, szkole czy w centrum miejscowości - pytają pomysłodawcy konsultacji.

Te dotyczą również możliwości zwiększenia ruchu turystycznego w gminie poprzez zastosowanie innowacji multimedialnych w Muzeum Kowalstwa, czyli trójwymiarowych pokazów łączących światło, obraz i dźwięk.

Kolejne pytanie brzmi: "Jakie działania powinny być realizowane w pierwszej kolejności", a proponowane odpowiedzi to: wydarzenia skierowane do dzieci i młodzieży albo do seniorów, oferta kulturalno-edukacyjna zawierająca elementy zwiększające zaangażowanie społeczności lokalnej albo nowa oferta, odpowiadająca na nowe potrzeby w zakresie działalności kulturalnej, wynikające z rozwoju technologii oraz przemian społecznych.

Na koniec ankietowani mogą zadeklarować czy będą brać udział w wydarzeniach, organizowanych przez GOK po realizacji projektu.

Ankietę można wypełnić on-line na stromnie: gokwojciechow.pl, a opinie można przekazywać do 23 listopada.


(fot. GOK w Wojciechowie)

https://ias24.eu/aktualnosci,wojciechow-jakie-inwestycje-w-osrodku-kultury,29885.html?p=1

 


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót