USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej nr 106924L na terenie gminy Wojciechów.

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej nr 106924L na terenie gminy Wojciechów.

Opublikowano dn. 09-05-2024

Zadane realizowane jest zgodnie z umową nr 302 z dnia 28.02.2024 roku zawartą z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia w 2024 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 106924L od km 4+001 do km 4+871 w miejscowości Palikije Pierwsze”

Wartość realizowanego zadania wg umowy:

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 1 057 703,04 zł.

Wysokość dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Długość drogi objętej zadaniem: 0,870 km.

Opis zadania: Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 106924L (działka ewid. nr 292) w miejscowości Palikije Pierwsze na długości 870,00.

Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze oraz wykonanie nawierzchni drogi, w tym: podbudowy z kruszywa niezwiązanego utrwalonego mechanicznie i nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m, tj. wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. W ramach zadania wykonane zostaną również obustronne pobocza umocnione kruszywem łamanym o grubości 10 cm i szerokości 75 cm oraz obustronna mijanka szerokości 5,0 m i długość 25 m.

Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe przebudowywanej drogi.


Autor: Jakub Toruń
Powrót