USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Międzynarodowe Targi Automechanika Frankfurt (Niemcy), w terminie 10-14.09.2024 r. wraz ze stoiskiem - Informacja dla przedsiębiorców

Międzynarodowe Targi Automechanika Frankfurt (Niemcy), w terminie 10-14.09.2024 r. wraz ze stoiskiem - Informacja dla przedsiębiorców

Opublikowano dn. 04-07-2024

 

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza
przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w wydarzeniu
targowo-wystawienniczym pn. Międzynarodowe Targi Automechanika
Frankfurt (Niemcy), w terminie 10-14.09.2024 r. (+/- 1 dzień).

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora
MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących
działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających
siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego
minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) z branży
motoryzacyjnej (zgodnie z tematyką Targów).

Województwo Lubelskie zakupiło stoisko wystawiennicze na Targach
Automechanika Frankfurt 2024 (w załączeniu przesyłam plan Targów,
Województwo Lubelskie dysponować będzie powierzchnią ok. 50 m kw. w
ramach powierzchni 6.1).

Targi Automechanika są wyjątkowe pod względem zakresu i głębokości
asortymentu. Jest on podzielony na następujące segmenty produktowe:

- akcesoria i personalizacja,

- karoseria i lakier,

- myjnia samochodowa, pielęgnacja i detailing,

- łączność i autonomiczna jazda,

- diagnostyka i naprawa,

- rozwiązania i usługi cyfrowe,

- elektryka i elektronika,

- oleje, smary i paliwa,

- opony i koła.

Szczegóły w załączniku.

Poniżej link do naboru:

OGŁASZAMY NABÓR! Międzynarodowe Targi Automechanika Frankfurt -
Departament Gospodarki i Wsparcia przedsiębiorczości (lubelskie.pl)
[3]

Nazwa wydarzenia

Wydarzenie targowo-wystawiennicze pn. Międzynarodowe Targi
Automechanika Frankfurt 2024

Miejsce (miasto/kraj)

Frankfurt / Niemcy

Termin wyjazdu

(data rozpoczęcia

i zakończenia wyjazdu)

Planowany termin: 10-14.09.2024 r. (+/- 1 dzień)

Cel i opis wyjazdu

Zgodnie z Regulaminem, celem udziału przedsiębiorców w Wyjeździe
jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP z
województwa lubelskiego oraz ekspansja MŚP na rynki zagraniczne, w tym
wzrost ich potencjału eksportowego i rozpoznawalności w oparciu o
zdiagnozowane kluczowe sektory stanowiące o konkurencyjności regionu,
a także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych przez MŚP z regionu
oraz zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji.

Wydarzenie targowo-wystawiennicze pn. Międzynarodowe Targi
Automechanika Frankfurt 2024

Wartość Wyjazdu[1]

30 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne [2]

  1)    koszty transportu (przelot)

  2)    koszty ubezpieczenia osobowego obejmujące m.in. ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne,

  3)    koszty zakwaterowania,

  4)    koszty zakupu powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową,

  5)    koszty zakupu biletów wstępu na targi

Wnioskowana kwota pomocy de minimis[3]

30 000,00 zł

Źródła finansowania Wyjazdu

„Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III”
wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027, Priorytet II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu,
Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Uczestnicy wyjazdu we własnym zakresie pokrywają:

        * koszty zakupu wiz,
        * koszty wykonania testu na COVID19 i/lub innych badań/testów w
przypadku nałożenia takiego obowiązku,
        * diety pobytowe oraz koszty wyżywienia,
        * koszty spóźnień Uczestnika na zaplanowane transfery i związane z
tym koszty dodatkowego zakwaterowania, zmiany w rezerwacji biletu itp.,
        * inne koszty dodatkowe związane z udziałem w Wyjeździe.

W ramach dofinansowania, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo
Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, z
zastrzeżeniem, że kwota przewidziana w Ogłoszeniu o naborze może
ulec zmianie. Ostateczny koszt uczestnictwa w Wyjeździe znany będzie
po jego zakończeniu na podstawie faktur otrzymanych przez Województwo
Lubelskie od wykonawców usług związanych z organizacją uczestnictwa
w Wyjeździe.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie wyższej
wiadomości firmom, z którymi państwo współpracujecie bądź firmom,
które mogłyby uczestniczyć w wyjeździe i spełnić kryteria.

W razie pytań osobami kontaktowymi w przedmiotowej sprawie są:

        * Urszula Nieściur (urszula.niesciur@lubelskie.pl)
        * Michał Przepiórka (michal.przepiorka@lubelskie.pl)

Telefon kontaktowy do powyższych osób: (81) 537 16 51.

  PRZEDŁUŻAMY TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW!

  Nowy termin:

  8 lipca 2024 r.

Załączniki:

 

Ground plan Automechanika 2024-11 (1).PDFAutomechanika Frankfurt 2024 opis oferowanych produktów.docx

 

 


Autor: Jakub Toruń
Powrót