USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów ze środków funduszu sprawiedliwości...

Opublikowano dn. 02-11-2018

W dniu 31 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wojciechowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa lubelskiego do składania wniosków w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
 
W dniu 21 sierpnia 2018 r. została podpisana w Lublinie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Wojciechów zakupiła: Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ZOLL 3 – szt. 1, Zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet - szt. 3, Zbijak do szyb FireMax – szt. 1, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków Bezalin – szt. 1, Piła ratownicza do szyb klejonych Makita – szt. 1, Latarka akumulatorowa Survivore – szt. 2 za kwotę 28 010,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 27 729,9 zł, zaś wkład własny z budżetu gminy do projektu wyniósł tylko 280,10 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.
 
Na mocy podpisanych umów przekazano jednostkom:
  1. OSP Wojciechów włączonej w struktury KSRG Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ZOLL 3,
  2. OSP Wojciechów Kolonii Pierwszej zbijak do szyb FireMax, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków Bezalin, piłę ratowniczą do szyb klejonych Makita, latarki akumulatorowe Survivore – szt. 2,
  3. OSP Czajki zs. Palikije Drugie zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet,
  4. OSP Ignaców zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet,
  5. OSP Stasin zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet.
W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:
 
Jan Czyżewski – Wójt Gminy Wojciechów
 
Mariusz Majcher - Zastępca Wójta Gminy Wojciechów
 
oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek:
 
dh Stanisław Kamela - Prezes OSP Wojciechów
 
dh Paweł Kowalski – Komendant Gminny OSP oraz naczelnik OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza
 
dh Miłosz Adamczyk - Prezes OSP Czajki zs. Palikije Drugie
 
dh Zygmunt Plewik – Prezes OSP Ignaców
 
dh Robert Pałyga – Naczelnik OSP Ignaców
 
dh Czesław Bednarczyk – Prezes OSP Stasin
 
dh Henryk Jęczeń – Wiceprezes OSP Stasin
 
Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Wojciechów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Wójt Gminy Wojciechów
Jan Czyżewski

Opublikowano dn. 25-01-2019


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót
Box side
Kalendarz wydarzeń
Box side
Pracownik Młodociany
Box side
Przetargi i ogłoszenia
Box side
Internet szerokopasmowy
Box side
Ochrona danych osobowych
Box side
Katalog firm
Box side
Projekty unijne
Box side
Ostrzeżenia
Gminny Ośrodek Kultury
Box side
Gminny Ośrodek Kultury
Powiat Lubelski
Box side
Powiat Lubelski