USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów ze środków funduszu sprawiedliwości...

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów ze środków funduszu sprawiedliwości...

Opublikowano dn. 02-11-2018

W dniu 31 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wojciechowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Wojciechów sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa lubelskiego do składania wniosków w ramach XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018. W ramach naboru istniała możliwość nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.
 
W dniu 21 sierpnia 2018 r. została podpisana w Lublinie umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Wojciechów zakupiła: Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ZOLL 3 – szt. 1, Zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet - szt. 3, Zbijak do szyb FireMax – szt. 1, Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków Bezalin – szt. 1, Piła ratownicza do szyb klejonych Makita – szt. 1, Latarka akumulatorowa Survivore – szt. 2 za kwotę 28 010,00 zł. Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wyniosła 27 729,9 zł, zaś wkład własny z budżetu gminy do projektu wyniósł tylko 280,10 zł. Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości oraz w 1% ze środków budżetu gminy.
 
Na mocy podpisanych umów przekazano jednostkom:
  1. OSP Wojciechów włączonej w struktury KSRG Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED ZOLL 3,
  2. OSP Wojciechów Kolonii Pierwszej zbijak do szyb FireMax, parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków Bezalin, piłę ratowniczą do szyb klejonych Makita, latarki akumulatorowe Survivore – szt. 2,
  3. OSP Czajki zs. Palikije Drugie zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet,
  4. OSP Ignaców zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet,
  5. OSP Stasin zestaw ratownictwa medycznego R1, nosze typu deska i szyny typu Kramera Boxmet.
W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:
 
Jan Czyżewski – Wójt Gminy Wojciechów
 
Mariusz Majcher - Zastępca Wójta Gminy Wojciechów
 
oraz przedstawiciele obdarowanych jednostek:
 
dh Stanisław Kamela - Prezes OSP Wojciechów
 
dh Paweł Kowalski – Komendant Gminny OSP oraz naczelnik OSP Wojciechów Kolonia Pierwsza
 
dh Miłosz Adamczyk - Prezes OSP Czajki zs. Palikije Drugie
 
dh Zygmunt Plewik – Prezes OSP Ignaców
 
dh Robert Pałyga – Naczelnik OSP Ignaców
 
dh Czesław Bednarczyk – Prezes OSP Stasin
 
dh Henryk Jęczeń – Wiceprezes OSP Stasin
 
Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Wojciechów realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Wójt Gminy Wojciechów
Jan Czyżewski

Opublikowano dn. 25-01-2019


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót