USTAWIENIA

, Imieniny:

Aktualności

Szkolenia dot. przygotowania wniosków na małe granty

Szkolenia dot. przygotowania wniosków na małe granty

Opublikowano dn. 09-10-2018

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w październiku organizuje szkolenia dot. przygotowania wniosków na małe granty - inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szkolenia zaplanowano na dzień 19 i 24 października 2018 r. 

Szkolenia dot. przygotowania wniosków o wsparcie

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych pozyskaniem środków, na szkolenia dotyczące przygotowania wniosków na realizację inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, pomniki, wodotryski, cenne drzewa, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc o jaką można się ubiegać wynosi od 5.000 do 15.000 zł, a poziom wsparcia może wynosić nawet 97 %

Szkolenia zaplanowano w dniach 19 i 24 października 2018 r. szczegółowe informacje można znaleźć tu: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/szkolenia-granty-na-male-inicjatywy-lokalne


Autor: Gmina Wojciechów
Powrót